Windpark Zeewolde toont lef en bouwt eigen aansluiting hoogspanningsnet

Windpark Zeewolde BV en ABB tekenen contract bouw transformatorstation Het grootste windparkproject op land: Windpark Zeewolde (WPZ) bouwt zijn eigen aansluiting op het hoogspanningsnet. WPZ heeft hiervoor een contract afgesloten met ABB. De bouw van het transformatorstation vindt plaats nog vòòr de financiering van het windpark rond is. “Dit is vrij uniek”, zegt Algemeen directeur […]

Lees meer

Nieuwsbrief 19 december 2018

Definitieve go voor Windpark Zeewolde Alle vergunningen onherroepelijk na uitspraak Raad van State Vandaag werden na positieve uitspraak van de Raad van State het Rijksinpassingsplan, de omgevingsvergunning, de vergunning op de wet natuurbescherming en de watervergunning van Windpark Zeewolde BV onherroepelijk. Met alle behaalde vergunningen kunnen nu 91 turbines gerealiseerd worden, die vanaf eind 2021 […]

Lees meer

Nieuwsbrief 21 februari 2018

SDE voor Windpark Zeewolde In januari bereikte Windpark Zeewolde een belangrijke mijlpaal. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft toen namelijk SDE (Stimulering Duurzame Energieopwekking) toegekend. Daarmee zetten de initiatiefnemers en de overheid een gezamenlijke stap naar een duurzame toekomst. Zie voor meer informatie ook het persbericht. De volgende mijlpaal wordt de uitspraak van de Raad […]

Lees meer

Nieuwsbrief 1 december 2017

Windpark Zeewolde spreekt op Europa’s grootste windenergiecongres Afgelopen week vond WindEurope, Europa’s grootste windenergiecongres, plaats in de RAI in Amsterdam. Windpark Zeewolde was als één van de sprekers aanwezig om te vertellen over de unieke participatiestructuur van het windpark.  Ontwikkelaars uit heel Europa kijken met grote belangstelling naar Windpark Zeewolde; nog nergens anders wordt er zo’n project […]

Lees meer

Nieuwsbrief 27 oktober 2017

Windpark Zeewolde vergroot draagvlak Vorige week hebben vrijwel alle turbine-eigenaren zich aangesloten bij Windpark Zeewolde. Dat betekent dat 95% van alle huidige turbines in het gebied nu zijn gecontracteerd. Daarmee heeft het windpark een ongekend groot aantal initiatiefnemers en draagvlak in het buitengebied van Zeewolde, en heeft het haar doelstelling om straks de 221 huidige […]

Lees meer

Nieuwsbrief 14 september 2017

Rijksinpassingsplan en vergunningen ter inzage De minister van Economische Zaken en de minister van Infrastructuur en Milieu hebben hun handtekening gezet onder het Rijksinpassingsplan van Windpark Zeewolde. Ook de vergunningen zijn verleend. Alle stukken liggen van vrijdag 15 september tot en met vrijdag 27 oktober ter inzage. Het gaat om het Rijksinpassingsplan en een watervergunning, […]

Lees meer

Nieuwsbrief 14 juli 2017

Windpark Zeewolde weer een stap verder Dit voorjaar lagen de vergunningen, het ontwerp-inpassingsplan en het milieueffectrapport van Windpark Zeewolde ter inzage. Iedereen die wilde, kon hier een zienswijze op indienen. Inmiddels zijn we weer een stap verder in het proces: deze zomer beslist het Rijk (de minister van Economische Zaken en de minister van Infrastructuur […]

Lees meer

Nieuwsbrief 7 april 2017

Bemiddeling Windpark Zeewolde De komst van Windpark Zeewolde zorgt ervoor dat de huidige 220 turbines die nu al in de polder staan, plaats maken voor 93 grotere, modernere windturbines die samen 2,5 keer meer energie op zullen wekken. Om dit doel te bereiken konden alle bewoners, agrarisch ondernemers en turbine-eigenaren uit het gebied zich aansluiten […]

Lees meer

Nieuwsbrief 10 maart 2017

Milieueffectrapport, Ontwerp Inpassingsplan en ontwerpvergunningen officieel ter inzage Van vrijdag 10 maart tot en met donderdag 20 april 2017 liggen er verschillende stukken van Windpark Zeewolde ter inzage. Het gaat om het milieueffectrapport, ontwerp inpassingsplan en de ontwerpvergunningen. Op de website van Bureau Energieprojecten en op deze pagina van Windpark Zeewolde vindt u uitgebreidere informatie. U […]

Lees meer