De Nieuwe Molenaars

Windpark Zeewolde is een windpark dat voor, maar vooral ook door het gebied wordt ontwikkeld. Alle bewoners, agrarisch ondernemers en moleneigenaren uit het ontwikkelgebied kunnen via de Ontwikkelvereniging meedenken met en investeren in het park. Voor bewoners uit Zeewolde en Almere, die net buiten het ontwikkelgebied wonen, wordt op dinsdag 21 februari een burgerwindcoöperatie opgericht: De Nieuwe Molenaars. Via die coöperatie kunt u ook meedenken en mee-investeren in het project.

Kom 21 februari naar de oprichting van De Nieuwe Molenaars!

Welke reden heb jij om mede-eigenaar van een windmolen te worden? Wil je meepraten en meebeslissen? Kom dan dinsdagavond 21 februari naar Open Haven aan Kerkplein 8 in Zeewolde. Dan richten we De Nieuwe Molenaars op. De Nieuwe Molenaars wordt een coöperatie voor alle inwoners van Almere en Zeewolde; door lid te worden kun je meewerken aan groene energie in jouw buurt, meedenken met Windpark Zeewolde en zelf ondernemen in windenergie. We praten alle aanwezigen helemaal bij over onze plannen. En jij, jij kunt dan ook een Nieuwe Molenaar worden!

De avond wordt om 20:00 uur geopend door Siward Zomer, die het afgelopen jaar samen met het bestuur van Windpark Zeewolde de coöperatie opgezet heeft. Hij zal vertellen over de energietransitie en het belang van burgercoöperaties. Het kersverse bestuur van De Nieuwe Molenaars zal zich aan de aanwezigen voorstellen. Wim Veldboom, voorzitter van Windpark Zeewolde, geeft tekst en uitleg over de unieke participatiefilosofie van Windpark Zeewolde en de gedachte achter De Nieuwe Molenaars. Wethouder Gerben Dijksterhuis wordt geïnterviewd. En natuurlijk zorgen de organisatoren op de avond zelf nog voor een feestelijke verrassing!

Jij komt toch ook?

Iedereen is van harte welkom op 21 februari; aanmelden is niet nodig en de toegang is gratis. De avond vindt plaats in Open Haven, Kerkplein 8 te Zeewolde, en duurt van 20:00 tot 22:00 uur. Inloop vanaf 19:30 uur. En voor wie die zich op de avond zelf inschrijft, is het lidmaatschap gratis! Kijk ook op www.denieuwemolenaars.nl.

Ontstaan van De Nieuwe Molenaars

De coöperatie heeft een bestaande windturbine in het ontwikkelgebied gekocht, is via die molen lid van de Wind- en Ontwikkelvereniging geworden en heeft nu ook een aandeel in het windpark via de B.V. De coöperatie, en daarmee de deelnemende burgers van Zeewolde en Almere, hebben daarmee medezeggenschap in de ontwikkeling van het windpark. En via deze constructie kunnen zij ook in het park investeren. De burgerwindcoöperatie wordt opgezet door REScoop: zij werken hierbij nauw samen met de lokale energiecoöperaties Groene Reus en Zeenergie.

Waarom lid worden van De Nieuwe Molenaars?

Als bewoner van Zeewolde of Almere kunt u, door lid te worden, zowel meedoen in de planvorming (procesparticipatie) als mee-investeren (financiële participatie).

Procesparticipatie (meedoen in de planvorming)
De Ontwikkelvereniging organiseerde in 2016 een aantal inloopbijeenkomsten voor omwonenden. Op deze avonden bleek dat ruimtelijke inpassing (locatie turbines en uitzicht/landschap), woningwaarde en turbineverlichting voor bewoners belangrijke thema’s zijn. De burgerwindcoöperatie zal aandacht besteden aan deze onderwerpen en zet zich in voor mogelijke verbeteringen. Het is heel waardevol om ook de burgerwindcoöperatie als lid van de Ontwikkelvereniging en later ook van de B.V. te hebben; de coöperatie kan namens de bewoners invloed uitoefenen op zaken die voor hen belangrijk zijn.

De burgerwindcoöperatie zet in op een zo groot mogelijk aantal leden uit de kernen Zeewolde en Almere. Hoe groter het aantal leden, hoe groter de lokale betrokkenheid en de inbreng van de burgerwindcoöperatie in de ontwikkeling van het park.

Financiële participatie (mee-investeren)
Met financiële participatie wordt aan inwoners van Zeewolde en Almere de mogelijkheid geboden financieel mee te profiteren van het windpark. Het financiële participatiepakket voor Windpark Zeewolde is zeer uitgebreid en bestaat uit drie onderdelen:

• Directe deelname in de Ontwikkelvereniging Zeewolde (procesparticipatie)
• Mee-investeren tijdens de ontwikkeling van het windpark (risicodragende aandelen);
• Mee-investeren aan het einde van het ontwikkeltraject, middels uitgifte van obligaties.

Doordat de coöperatie een windturbine heeft gekocht, en via die weg aandeelhouder van het windpark wordt, kan zij al tijdens de ontwikkeling van het windpark investeren. Deze fase is risicovol omdat de vergunningen bijvoorbeeld nog niet afgegeven zijn. De aandelen die in deze fase gekocht worden, heten daarom ‘risicodragende aandelen’ en bevatten een hoger rendement dan in andere fases als er minder risico is.

Obligaties
Aan het einde van het ontwikkeltraject is het nog steeds mogelijk te investeren. In deze fase stellen de initiatiefnemers 2,5% van de totale investeringsomvang beschikbaar voor financiële participatie. Dit wordt uitgewerkt in de vorm van obligaties, uit te geven door de burgerwindcoöperatie. Om ruimte te bieden aan elk budget worden de obligaties in coupons van € 50 uitgegeven.

Budget

In totaal stelt de Ontwikkelvereniging een bedrag van zo’n € 15 mln. beschikbaar voor financiële participatie, uitgaande van een investeringssom van € 400 mln. en investering van de Ontwikkelvereniging van 80 mln. voor een vermogen van 350 MW en een looptijd van 15 jaar. Dit is als volgt opgebouwd:

Participatie-optie Totaal
Risicodragende aandelen € 400.000
Obligaties € 10.000.000
€ 10,4 mln.

Naast een bedrag voor participatie wordt er ook een bedrag beschikbaar gesteld voor het gebied: het Gebiedsfonds. Dat bedraagt € 315.000 per jaar, wat neerkomt op een bedrag van € 4,7 miljoen over 15 jaar.

Uitgaande van een productie van het windpark van 819.000 MWh per jaar zou de afdracht van de ontwikkelaars voor participatie, op basis van de Gedragscode, 819.000 x € 0,50 x 15 = € 6,1 mln. bedragen. De Ontwikkelvereniging draagt 2,5 keer meer af dan het richtbedrag uit de Gedragscode van de NWEA en milieuorganisaties.

N.B: omdat de bovengenoemde bedragen deels gebaseerd zijn op verwachte productie, zijn alle bedragen een inschatting en onder voorbehoud.

 

Lees het concept plan van aanpak hier.