Wat is Windpark Zeewolde?

Windpark Zeewolde is straks een van Nederland’s grootste windmolenparken op land. Het wordt gebouwd in het buitengebied van de gemeente Zeewolde, ten oosten van Almere. In dit gebied van meer dan 300 vierkante kilometer is meer dan 90% van de boeren, bewoners en ondernemers al aandeelhouder. Samen vormen zij het grootste boeren/burgerwindcollectief van Europa en zorgen ze ervoor dat de 220 solitaire molens die momenteel in het gebied staan, vervangen worden door 91 grote molens in lijnopstellingen. Vanaf 2020 levert Windpark Zeewolde schone energie voor zo’n 280.000 huishoudens; 2,5 keer meer dan er met de huidige molens wordt opgewekt. Windpark Zeewolde B.V, de initiatiefnemer van het park, is zowel verantwoordelijk voor het realiseren van de nieuwe turbines als voor het saneren van de huidige molens. Dat is een voorwaarde van gemeente Zeewolde en provincie Flevoland. De huidige molens zullen naar verwachting binnen vijf jaar na de komst van het nieuwe windpark zijn afgebroken.

Voor en door het gebied

Écht bijzonder is dat het project financieel en organisatorisch mogelijk wordt gemaakt door alle bewoners, grondeigenaren, turbine-eigenaren en grondgebruikers uit het gebied. Zij vormen samen het grootste boeren/burgerwindcollectief van Europa. Dat is voor een park van deze omvang uniek, met een forse impuls voor de regionale economie tot gevolg.  Ook de burgers in de directe omgeving van het park krijgen de kans om deel te nemen via De Nieuwe Molenaars. Lees meer.

Het windpark in 5 minuten

Tijdens de Open Winddag in juni 2016 interviewde Lokale Omroep Zeewolde voorzitter Wim Veldboom en wethouder Gerben Dijksterhuis over het windpark en windenergie in de gemeente. Hiermee krijgt u in een paar minuten een goed beeld van de plannen en de doelstellingen van de gemeente. Bekijk het filmpje hieronder.

Feiten en cijfers Windpark Zeewolde

Aantal bestaande molens 220
Beoogd aantal nieuwe molens 91
Verwachte start bouw 2020
Hoogte per molen 90 tot 150 meter (ashoogte), 100 tot 140 meter (rotordiameter) en een tiphoogte van maximaal 220 meter.
Vermogen per molen ca. 3,5 MW
Totale vermogen ca. 320 MW
Stroomopbrengst ca. 850.000 MWh per jaar
Genoeg energie voor ca. 280.000 huishoudens per jaar
Vermeden CO2-uitstoot ca. 500.000 ton CO2 per jaar