Regioplan windenergie Flevoland goedgekeurd

Gedeputeerde Staten van Flevoland en de colleges van Burgemeester en Wethouders van Dronten, Zeewolde en Lelystad hebben het Regioplan Windenergie besproken en stellen aan Provinciale Staten en de 3 gemeenteraden voor het plan vast te stellen. Daarmee is een belangrijke stap gezet naar energieneutraliteit in de provincie Flevoland, en ook in de ontwikkeling van Windpark Zeewolde.

Aangepast projectgebied

Het Regioplan is op verschillende punten iets aangepast, naar aanleiding van de verschillende zienswijzen die binnengekomen zijn toen het Regioplan ter inzage lag. Voor Projectgebied Zuid, waar Windpark Zeewolde gepland is, levert dit een iets ander gebiedskaartje op. De belangrijkste wijziging is dat de plaatsingszone langs de Ibisweg vervangen is door een plaatsingszone langs de Roerdomptocht. Ontwikkelvereniging Zeewolde is blij met de keuze voor de Roerdomptocht, maar had bij gemeente en provincie benadrukt óók de Ibislijn te willen behouden. Op die manier zou er voldoende ruimte blijven voor nieuw opgesteld vermogen om aan de saneringsopgave te kunnen voldoen. Helaas is die wens niet gehonoreerd. Op het kaartje hieronder zijn de nieuwe plaatsingszones zichtbaar.

Meer lezen?

Op de website van Windpark Zeewolde zijn alle stukken te downloaden en zijn ook grotere kaarten van het gebied beschikbaar.

---

Inloopbijeenkomst Vogelhorst en Nobelhorst 

Op donderdag 12 mei vond er een inloopbijeenkomst plaats voor bewoners van de wijken Vogelhorst en Nobelhorst uit Almere; dit keer in De Beleving in Zeewolde. Met een kopje koffie in de hand konden de bezoekers in gesprek met de bestuursleden van de Ontwikkelvereniging, gemeente Zeewolde en Almere en de omgevingsmanager van het gebied. Via het terras kon er geluisterd worden naar de dichtstbijzijnde turbine van windpark Prinses Alexia. En natuurlijk was ook de toekomstige opstelling van het park in een 3D-visualisatie te zien.

Uitzicht

De bewoners van Nobelhorst en Vogelhorst krijgen mogelijk uitzicht op de turbines die langs de A27 gepland staan. Voor de meeste bewoners komen de molens op zo’n twee kilometer afstand te staan; in die woningen zal daarom geen geluid en slagschaduw merkbaar zijn. Wat wel speelt is dat de turbines groter zullen worden dan de molens die er nu al staan, waardoor voor sommigen het uitzicht zal veranderen. In het 3D-model bleek dat het wel uitmaakt vanaf welke plek je naar de nieuwe molens kijkt; vanuit het open veld is dat heel anders dan vanuit de woonwijk, waar er ook huizen of bomen in het zicht staan.

Vraag en antwoord

De aanwezigen van de inloopbijeenkomst krijgen nog een bericht nagestuurd met antwoord op de belangrijkste gestelde vragen van de avond. Mocht u ook interesse hebben om dat bericht te ontvangen, stuur dan een mail aan info@windparkzeewolde.nl.