---

Milieueffectrapport en Voorontwerp Inpassingsplan gereed

Afgelopen maanden is er voor Windpark Zeewolde een milieueffectrapport (MER) geschreven. Ook is er een keuze gemaakt voor de locaties van de windturbines: het voorontwerp Inpassingsplan (voIP). Beide documenten zijn vanaf vandaag via de website te vinden en in te zien.

Milieueffectrapport

De milieueffecten van het windpark zijn onderzocht door het onafhankelijke onderzoeksbureau Pondera Consult B.V. Zij maakten een milieueffectrapport (MER) en onderzochten daarmee in opdracht van de betrokken ministeries en Ontwikkelvereniging Zeewolde de effecten van het windpark op thema’s als geluid, slagschaduw, flora en fauna, archeologie, water en bodem, landschap, elektriciteitsopbrengst en vermeden schadelijke emissies. Bij dit onderzoek zijn de effecten van verschillende formaten en typen turbines op verschillende locaties onderzocht en met elkaar vergeleken. Bekijk de MER hier.

Voorontwerp Inpassingsplan

In het Regioplan waren al lijnen (de zogenaamde plaatsingszones) gedefinieerd voor het plaatsen van turbines; in het voorontwerp Inpassingsplan zijn daar nu turbines ingetekend. Het voorontwerp Inpassingsplan wordt door het Rijk voorgelegd aan bestuursorganen zoals de gemeente Zeewolde en Almere, buurgemeenten, de provincie Flevoland, het ministerie van Defensie, Rijkswaterstaat en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed etc. Ook andere belanghebbenden, zoals milieuorganisaties, worden geraadpleegd. Bekijk het voorontwerp Inpassingsplan hier

---

Inloopbijeenkomsten

In oktober organiseert Ontwikkelvereniging Zeewolde twee inloopbijeenkomsten om u te informeren over bovenstaande onderwerpen én over de burgerwindcoöperatie die binnenkort wordt opgericht voor bewoners van Zeewolde en Almere. Betrokkenen van het Rijk, de provincie Flevoland en de gemeenten Zeewolde en Almere zullen ook op deze avonden aanwezig zijn. Wilt u meer weten over de stand van zaken en meebouwen aan het windpark, kom dan vooral langs en laat u informeren! 

Er zijn twee inloopbijeenkomsten; één in Almere en één in Zeewolde. U kunt tussen 19:30 en 21:30 uur elk moment binnenlopen. Er is geen plenair programma.

Almere: dinsdag 25 oktober 2016, 19.30 tot 21.30 uur.
Golfclub Almeerderhout, Watersnipweg 19-21, 1341 AA.

Zeewolde: donderdag 27 oktober 2016, 19.30 tot 21.30 uur.
Open Haven, Kerkplein 8, 3891 ED.