Vanaf 2020 zal het park ruim 280.000 huishoudens van groene stroom voorzien

Bewoners Zeewolde en Almere

Windpark Zeewolde is een windpark dat voor, maar vooral ook door het gebied wordt ontwikkeld. Alle bewoners, agrarisch ondernemers en moleneigenaren uit het ontwikkelgebied kunnen via de Ontwikkelvereniging meedenken met en investeren in het park. Voor bewoners uit Zeewolde en Almere zijn er twee mogelijkheden om te participeren:

De Nieuwe Molenaars

De Nieuwe Molenaars zijn betrokken burgers uit de kernen van Zeewolde en Almere, die net buiten het ontwikkelgebied van Windpark Zeewolde wonen en graag willen ondernemen in windenergie. Het bestuur bestaat uit Bart Thiele, Marinus van Es, Niek Bink, Siward Zomer en Felix Olthuis. Via De Nieuwe Molenaars is het komend jaar mogelijk mee te ondernemen in Windpark Zeewolde door middel van ‘participaties’. De planning is in 2019 als volgt:

Kwartaal Datum Activiteit
2 April – juni Participatieuitgifte
3 Juli – september Overname bestaande windturbine Gruttoweg en Certificaten in Windpark Zeewolde
4 Oktober – december Investeren in Windpark Zeewolde

Kijk op de Facebookpagina of denieuwemolenaars.nl voor meer informatie of schrijf je direct in via deze link!

Obligaties

Als de molens eenmaal draaien, stelt Windpark Zeewolde BV 2,5% van de totale investeringssom beschikbaar voor bewoners om te participeren in het windpark. Meer informatie volgt.