Blog

Nieuwsbericht

BOUWJOURNAAL Verkeersmaatregelen Vogelweg 24 november 2021

Op de Vogelweg zijn recent verkeersmaatregelen getroffen. Door het aanbrengen van een doorgetrokken dubbele gele streep en het plaatsen van bebording ‘Verboden in te halen’ hopen we toekomstige gevaarlijke verkeerssituaties te voorkomen.

Waarom zijn deze maatregelen eigenlijk nodig?

Deze worden ingevoerd om allereerst een veilige werkplek te garanderen voor alle medewerkers van ons windpark. Het gaat om alle locaties waar je een in-/uitrit van een ‘werkplek’ op de Vogelweg hebt, zoals alle parkwegen en ketenpark de Ruit. Daarom was er bij deze wegaansluitingen/ overkruizingen van het begin af aan al bebording aanwezig, om de snelheid van 80 naar 50 km/uur te brengen. Ook wordt op de parkwegen sinds het begin van de uitvoering al een maximum snelheid van 30 km/uur gehanteerd. Dit alles om aanrijdingen te voorkomen met alle mogelijke impact van dien. Voor de medewerkers én de weggebruikers zetten we veiligheid op nummer 1.

We hebben helaas moeten constateren dat het verlagen van de maximale snelheid niet heeft gewerkt. Collega’s en medewerkers, weggebruikers en externe bezoekers van het werkgebied hebben hun zorgen geuit over het onveilige rijgedrag van de verschillende weggebruikers op de Vogelweg. Daarop is contact gelegd met de politie en de provincie. Beide partijen hebben we nodig om de veiligheid op dit deel van de Vogelweg te verbeteren. De provincie als beheerder van de provinciale wegen, zij hebben de middelen in huis om extra beperkingen aan te brengen. En de politie omdat zij kunnen handhaven wanneer weggebruikers de maatregelen alsnog overtreden.

De aanpassingen op de Vogelweg zijn in de tweede helft van november ingevoerd. Hiervoor onze dank, ook aan alle oplettende medewerkers en heel graag met elkaar óp naar beter!

Nieuwsbericht

Fonds Windpark Zeewolde 18 november 2021

Gedurende de exploitatieperiode van 20 jaren stelt Windpark Zeewolde jaarlijks € 371.595 beschikbaar aan de gemeente Zeewolde zodat heel Zeewolde kan profiteren van het windpark. Ook Pure Energie en Eneco dragen hier aan bij. Het is een financiële bijdrage voor kwaliteitsverbetering van Zeewolde met de thema’s: duurzaamheid, leefbaarheid en landschap.

Het geld wordt door de gemeente uitgegeven in de vorm van een subsidie, in nauwe samenwerking met Windpark Zeewolde BV. Het is de bedoeling dat na juni 2023 bewoners, organisaties en bedrijven projectaanvragen kunnen indienen om voor een bijdrage in aanmerking te komen.

Gezamenlijk stellen Windpark Zeewolde en de gemeente hiervoor een beleidskader op. In dit kader staat o.a. beschreven aan welke voorwaarden aanvragen moeten voldoen om in aanmerking te komen voor deze subsidie. Sinds het voorjaar van 2021 zijn Co’nn Rennen en Wim Veldboom, bestuursleden van Windpark Zeewolde BV, met ambtenaren van de gemeente aan de slag gegaan om gezamenlijk tot dit beleid te komen. De notitie ‘Uitgangspunten gebiedsgebonden bijdrage Windpark Zeewolde’ is door het bestuur van Windpark Zeewolde BV voorgesteld en op donderdag 4 november ook door de gemeenteraad bekrachtigd. Deze vastgestelde notitie is de basis voor het beleidsplan gebiedsgebonden bijdrage dat in 2022 opgesteld wordt.

Inmiddels is besloten dat de gebiedsgebonden bijdrage voortaan “Fonds Windpark Zeewolde” zal heten. Check ook nog dit item https://www.zeewolde-actueel.nl/nieuws/gemeente/242285/windpark-zeewolde-heel-zeewolde-kan-ervan-profiteren- waarin dit onderwerp ook is opgenomen.

Nieuwsbericht

Busrit bewoners Zeewolde en Oosterwold groot succes 26 oktober 2021

Op zondag 24 oktober hebben we ons windpark en de werkzaamheden laten zien aan de inwoners van Zeewolde-dorp en Oosterwold. En daar was veel animo voor: we vulden wel 3 busritten met in totaal zo’n 150 geïnteresseerden! De deelnemers waren enorm geboeid door de techniek, de manier waarop het windpark wordt gebouwd en wat daar logistiek zoal bij komt kijken.

Ook was er veel interesse voor de totstandkoming van dit hele gebiedsinitiatief.

Vanuit de bus werd aan de hand van een fotopresentatie het nodige uitgelegd over wat er zoal langs de parkwegen te zien was.

Op de A27-lijn kon men onderin de turbine kijken en ook was er een ‘parcours’ afgezet om de verschillende onderdelen van een turbine van dichtbij te bekijken.

Het is jammer dat we door corona niet eerder dit soort activiteiten konden doen, want juist door persoonlijk contact met de omgeving is er alle ruimte om vragen te beantwoorden en anderen te betrekken bij het windpark. Zo verwachten we in het eerste kwartaal van 2022 een obligatielening uit te geven, waarvoor we zeker interesse hebben gewekt bij de deelnemers. Heeft u daar ook interesse in? Stuur dan een mail met uw gegevens naar ikdoemee@wpzbv.nl

 

Nieuwsbericht

BOUWJOURNAAL Bouw en transport 1 oktober 2021

De bouw van Windpark Zeewolde is in volle gang. De actuele bouwactiviteiten, waarbij de vermelding ‘noord’ en ‘zuid’ de ligging van deze lijnstukken ten opzichte van de Vogelweg aanduidt:

A27-lijn De turbine van A27-09 moet nog worden opgebouwd. De ander turbines op de zuidzijde zijn gereed. Er is begonnen is met het opruimen en herstellen van de tijdelijke wegen, bochten en de keerlus bij A27-17. Op de  noordzijde staat de turbine A27-04 gereed om te worden afgebouwd. In de laatste turbines worden de kabels ingevoerd.

ADW-lijn Op de zuidzijde zijn de turbines ADW-09 en ADW-10 opgebouwd. Op de noordzijde staan alle turbines en is de aanleg van de watercompensatiestrook in uitvoering.

ADO-lijn Op de noordzijde is begonnen met de bouw van de laatste 4 turbines; ADO-01 t/m ADO-03 en ADO-08. Er is een start gemaakt met de bouw op de zuidzijde bij ADO-12 t/m ADO-14.

RDT-lijn Op de zuidzijde is de turbine bij RDT-13 gereed en worden de onderste mastdelen geplaatst bij RDT-11 en RDT-12. Op de noordzijde worden diverse turbines gebouwd en bladen aangebracht.

LPT-lijn Op de LPT-lijn zijn de onderste mastdelen geplaatst bij LPT-11 en LPT-12. Op de andere locaties wordt zand aangebracht voor de Vestas-onderdelen en de bouw van de giek.

SCH-lijn Hier is gestart met het opgraven van de lussen en het invoeren van de kabels in de fundaties.

Er vinden reguliere transporten plaats en indien strikt noodzakelijk kunnen er kortdurende wegafsluitingen aan de orde zijn.

Nieuwsbericht

Ik doe duurzaam 30 september 2021

Op zaterdag 16 oktober wordt in Zeewolde een duurzame markt georganiseerd: de #ikdoeduurzaam fair. Windpark Zeewolde is dan ook met een kraam vertegenwoordigd, van 10.00 – 16.00 uur staan we op het Kerkplein. Kijk ook eens op https://www.zeewolde.nl/duurzaamheid/doe-eens-duurzaam-week/ik-doe-duurzaam-fair  

Nieuwsbericht

Watercompensatiestrook 25 september 2021

Momenteel wordt op de ADW-noord de water-compensatiestrook gerealiseerd. Wat is de aanleiding hiervoor?

Door de bouw van het windpark neemt het verharde oppervlakte in het gebied toe. Daardoor gaat regenwater sneller naar het oppervlaktewater. Als er geen maatregelen getroffen worden, zouden de watergangen deze extra hoeveelheid water niet aankunnen. En dat heeft gevolgen op de bedrijfsvoering in het gebied.

Om die reden legt Windpark Zeewolde als het ware extra water aan. Dit gebeurt door de Wulptocht te verbreden en hier een natuurvriendelijke oever aan te leggen. De werkzaamheden worden in september en oktober uitgevoerd, zodat deze gereed zijn voordat het najaar met relatief veel neerslag komt.

Nieuwsbericht

Geluid windturbines A27 in onderzoek 20 september 2021

Een aantal windturbines aan de A27 van Windpark Zeewolde draait inmiddels in de testfase. Dit betekent dat er diverse zaken ingeregeld en afgesteld worden. Er is melding gedaan over het geluid dat één of meerdere turbines maken. Daar wordt op dit moment onderzoek naar gedaan.

Nieuwsbericht

Busrondrit Windpark Zeewolde voor bewoners Zeewolde dorp en Almere Oosterwold 9 september 2021

Woont u in Zeewolde dorp of in Almere Oosterwold en wilt u graag een kijkje nemen bij Windpark Zeewolde? Dat kan op zondag 24 oktober.

Vindt u het leuk om eens een kijkje te nemen in het Windpark Zeewolde? Op 24 oktober zijn wij van plan om, als de Corona-maatregelen het toelaten, een gratis busrondrit voor geïnteresseerden uit Zeewolde en Oosterwold te organiseren. De startlocatie is De Ruit aan de Vogelweg 49 in Zeewolde. Koffie en thee staan voor u klaar. We rijden langs de bouwplaatsen en u krijgt meer informatie over het bouwproces en de windturbines. Er zijn drie startmomenten: om 9.30 uur, 12.30 uur en om 15.00 uur. De rit duurt maximaal 2 uur. Gaat u ook mee? Er is beperkte capaciteit , dus schrijf u snel in. Let op: vaccinatiebewijs, recente test (24 uur) of bewijs van genezing van Covid-19 is verplicht.

Klik HIER om u aan te melden.

Nieuwsbericht

Van weiland tot turbinefundering in 1 minuut 3 augustus 2021

Bent u benieuwd hoe een kraanopstelplaats en een turbinefundering bij Windpark Zeewolde gebouwd worden? Klik dan op ‘Lees verder’ en dan HIER voor een filmpje van ruim 1 minuut waarin u precies ziet hoe dit gebeurt.

Nieuwsbericht

BOUWJOURNAAL kortdurende afsluiting Vogelweg 15 juli 2021

Kortdurende wegafsluiting met inzet verkeersregelaars.

Op maandag 19 en dinsdag 20 juli zijn er een kortdurende wegafsluitingen van de Vogelweg, ter hoogte van ADO-10 Gelieve de instructie van de verkeersregelaars ter plaatse op te volgen.