Blog

Nieuwsbericht

Bouw transformatorstation 6 mei 2020

De bouw van het transformatorstation aan de Vogelweg, begon in januari met het heien van de palen voor de betonnen fundering. Nadat vervolgens de werkvloer op het zandbed was gestort en voldoende was uitgehard, zijn de betonpaalkoppen gesloopt. De vrijgekomen paalwapening werd in de constructieve betonvloer opgenomen en door ijzervlechters is de dubbele wapening voor de constructievloer aangebracht. Gelijktijdig zijn op de plaats van de toekomstige wanden wapeningsstaven (stekken) aangebracht voor het verband tussen vloer en wanden. Nadat de zijbekisting van de vloer was aangebracht, was de vloer stortklaar.

Het beton werd gestort met een betonpomp met een arm van 33 meter. Er ging circa 90 m3 beton in de vloer, dit zijn 7 betonmixers vol. Vervolgens is het beton m.b.v. een laser op de juiste hoogte afgewerkt. Na een aantal uren kon het beton met een vlinderapparaat vlak en dicht geschuurd worden en moest het verharden. Tijdens dit verhardingsproces werd de betonsterkte m.b.v. een rijpheidsmeter gemeten en is o.a. vastgesteld wanneer de zijbekisting kon worden verwijderd.

Hierna volgden de zgn. scherfwanden van 7 meter hoog en de fundaties voor de transformatoren. Deze werkzaamheden zijn naar verwachting begin juni afgerond. De bouw van dit deel wordt vanwege corona met minder mensen tegelijk uitgevoerd dan oorspronkelijk gepland, zodat men voldoende afstand kan houden van elkaar.

Nieuwsbericht

Aanleg 150 kV hoogspanningskabel 24 april 2020

Als onderdeel van Windpark Zeewolde is in de afgelopen periode een (150 kV) hoogspanningskabel aangelegd. Deze kabel ligt van de Bloesemlaan naar de Vogelweg, over een totaal traject van circa 6,6 kilometer. De eerste delen van deze 150 kV-kabel zijn half februari op een speciaal transport vanuit Frankrijk, door België, in Zeewolde geleverd. Elke kabelhaspel, die was voorzien van circa 1100 meter kabel, werd onder zorgvuldige veiligheidsvoorschriften van de vrachtwagen gehesen.

Op het kabeltraject vond onder meer een 16 meter diepe, gestuurde boring plaats. Deze ging onder een aantal percelen met fruitbomen door, om de kabel van de TenneT-locatie aan de Bloesemlaan naar de Schollevaarweg te leiden. Deze boring had een totale lengte van circa 675 meter en nam enkele werkdagen in beslag. Vanaf de Schollevaarweg is de kabel in een open sleuf, via de Duikerweg naar het tussenstation op de Vogelweg geleid. De kabel ligt als zes deel-stukken in de bermen aan de Vogelweg, Duikerweg en Schollvaarweg en als gestuurde boring van de Schollevaarweg naar het TenneT-station. In de periode mei/juni worden de verbindingshulpstukken aangelegd, vanuit een werkplaatscontainer. Deze activiteiten vinden in een langzamer tempo plaats dan oorspronkelijk was gepland. Reden hiervan is dat er door de afstandsregels rond corona, in de container met slechts twee personen (en niet vier) kan worden gewerkt.

Hiermee worden de aanlegwerkzaamheden van de hoogspanningskabel afgerond. Uiteindelijk vindt de energielevering van de windturbines, via het transformatorstation, naar het TenneT-station plaats via deze kabel en kan de energie naar circa 280.000 individuele huishoudens worden getransporteerd.

Nieuwsbericht

Molenlocaties in beeld bij hulpdiensten 17 februari 2020

De bouw van Windpark Zeewolde is in verschillende opzichten bijzonder en omvangrijk te noemen. Eén van de bijzonderheden is, dat we op enig moment op 83 turbinelocaties en 2 keetlocaties tegelijk aan het werk zijn, met vele tientallen mensen.

Uiteraard staat veilig werken voorop in de uitvoering van ons project. Desondanks is nooit volledig te voorkomen dat we eens te maken krijgen met een noodgeval op de bouw. Om in geval van nood snel adequate zorg te kunnen verlenen, heeft recent overleg plaatsgevonden met GDD Flevoland, afdeling Meldkamer.

Als gevolg van dit overleg zijn alle windmolenfundaties in de navigatiesystemen van de ambulancedienst en de brandweer ingevoerd. Wanneer zich nu een situatie voordoet waar wij een melding van doen, geven we door dat dit bijvoorbeeld op molenlocatie ‘WPZ-ADO-11’ is. De meldkamer weet dan exact waar deze situatie zich afspeelt en waar ze de hulpdiensten naartoe moet sturen.

In samenwerking met de hulpdiensten vindt later dit jaar nog eens een oefening met een melding plaats.

Nieuwsbericht

Eerste paal Transformatorstation geslagen 9 januari 2020

Deze week zijn de 10 meter lange heipalen geslagen voor het Transformatorstation aan de Vogelweg. In december zijn we al gestart met het bouwrijp maken van het terrein. In januari gaan we verder met de civiele werkzaamheden voor het gebouw en wordt begonnen met de aanleg van de hoogspanningsverbinding van de Vogelweg naar de Bloesemlaan.

De eerste paal werd symbolisch “begeleid” door de directie en het team Transformatorstation van WPZ en ABB.

Nieuwsbericht

Raad van State bevestigt bouw windturbines langs A27 18 december 2019
De Raad van State heeft de bouw van de 8 turbines van Windpark Zeewolde langs de A27 tussen de Vogelweg en de Ibisweg bevestigd. Deze uitspraak betekent dat alle turbines die daar gepland staan ook daadwerkelijk op korte termijn gebouwd gaan worden.

Een aantal woningbouwontwikkelaars had beroep aangetekend tegen een eerdere uitspraak van de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Zij willen woningbouw realiseren daar waar de windturbines gepland zijn. De Raad van State heeft alle beroepen van de woningbouwontwikkelaars ongegrond verklaard. Met deze uitspraak is de bouw van zowel windturbines als woningen in het ruime gebied nog steeds mogelijk.

Directeur van Windpark Zeewolde Sjoerd Sieburgh Sjoerdsma is blij met de uitspraak: “ik ben blij dat de Raad van State nogmaals het belang van duurzame energie onderstreept. Vol vertrouwen bouwen we verder aan dit mooie windpark, ook in het belang van ons gebied.”

Nieuwsbericht

Eerste uitreiking prijs veiligste medewerker van de maand 15 november 2019

Jelle van Netten is al 32 jaar grondwerker/machinist bij Dura Vermeer en weet uit ervaring hoe belangrijk veilig werken is. “Ik werk al heel lang in de polder en het is hier hartstikke donker. Schoolkinderen dragen vaak donkere kleding en hebben niet altijd licht op hun fiets” zegt hij. Jelle vond de uitrit van de Ruit op de Vogelweg niet veilig voor fietsers en vond dat daar drempels moesten komen.  “Ik wil gewoon graag ongelukken proberen te voorkomen” aldus Jelle. “Veiligheid is een vast agendapunt in ons overleg en toen ik het idee voor drempels opperde, vond iedereen dat een goed idee en is het direct uitgevoerd.

Jelle werd op een vroege donderdagochtend naar de bouwkeet op de Ruit gelokt om de prijs voor de veiligste medewerker van de maand oktober in ontvangst te nemen. Bouwdirecteur Ton Vrijdag zette hem uitgebreid in het zonnetje en overhandigde hem een certificaat en een mand met heerlijke lokale producten. “Dit heb ik nog nooit meegemaakt” zei Jelle. “Erg leuk!”

 

Nieuwsbericht

Bouw Windpark Zeewolde officieel gestart 17 oktober 2019

Donderdag 17 oktober zijn aan de Duikerweg de eerste spades de klei in gegaan, een symbolisch begin van de bouw van het grootste windpark op land in Nederland: Windpark Zeewolde. Gedeputeerde Energietransitie van de provincie Flevoland, de heer Fackeldey en wethouder Duurzaamheid van de gemeente Zeewolde, Ewout Suithoff verrichtten de eerste handeling samen met de directie van Windpark Zeewolde.

“We starten op dit moment met de werkzaamheden aan het transformatorstation en de infrastructuur. Begin volgend jaar wordt de eerste turbine neergezet. Wij verwachten eind 2021 alle 83 turbines in het gebied tussen Zeewolde en Almere geplaatst te hebben. Daarmee zijn we het grootste windpark van Nederland op land”, vertelt directeur Sjoerd Sieburgh Sjoerdsma van Windpark Zeewolde BV. Een uniek project, volgens Sieburgh Sjoerdsma omdat het windpark wordt ontwikkeld en geëxploiteerd door de lokale bevolking. “In het projectgebied is 90% van de ongeveer 200 a 250 boeren, bewoners en turbine-eigenaren lid geworden. Zij investeren in het windpark en profiteren straks ook van de opbrengst. We spreken daarom van een gebiedscollectief waar de lusten en lasten eerlijk zijn verdeeld. Ook belangrijk is dat de  inwoners van de omliggende dorpen van het park mee kunnen doen met de investering in windenergie. Daarom verstrekt WPZ B.V. rond het einde van de bouw (eind 2021) obligatieleningen aan de inwoners van Zeewolde en Almere.”

In totaal wordt er o.a. ongeveer 44 km parkwegen aangelegd, 90 km kabels en 2000 heipalen voor de 91 moderne turbines die de huidige 220 turbines zullen vervangen. Het nieuwe park geeft een rustiger beeld in het landschap en levert bijna drie keer zo veel duurzame stroom als de huidige windmolens op. Een grote bijdrage aan de energietransitie.

Nieuwsbericht

Windpark Zeewolde gaat obligatieleningen uitgeven 23 juli 2019

 

In oktober start de bouw van Windpark Zeewolde. Een belangrijk onderdeel van het project is dat inwoners van de omliggende dorpen van het park ook mee kunnen doen met de investering in windenergie. Daarom verstrekt WPZ B.V. rond het einde van de bouw (eind 2021) obligatieleningen aan de inwoners van de kernen van Zeewolde en Almere. Alvast interesse aangeven in de obligaties van Windpark Zeewolde B.V. kan via ikdoemee@wpzbv.nl.

Windpark Zeewolde is een initiatief van de boeren, windmoleneigenaren en bewoners van het buitengebied van Zeewolde. Algemeen directeur Sjoerd Sieburgh Sjoerdsma: “Het draagvlak van de omgeving voor het project is daarbij altijd heel belangrijk geweest. Daarom kunnen bewoners die buiten het park wonen rond het einde van de bouw van het windpark meedoen met een obligatielening.” De rente zal waarschijnlijk 6% zijn. De lening is een langjarige lening en de inleg per deelnemer is minimaal 500 euro. In totaal wordt er ongeveer 12 miljoen euro aan obligatieleningen uitgegeven. Inwoners van Zeewolde, Almere en de participanten van de duurzame energiecoöperatie de Nieuwe Molenaars krijgen voorrang bij de inschrijving. Inwoners van de omringende gebieden kunnen ook inschrijven. De omringende gebieden zijn de postcodes 12, 37 (west), 38 (zuid), en 82 (west). Aan inwoners van deze postcodes worden alleen obligaties toegewezen indien geen 12 miljoen euro is opgehaald door de inwoners van Zeewolde en Almere. De ervaring is echter dat deze projecten in een korte tijd vol zijn. Geïnteresseerden die zich via ikdoemee@wpzbv.nl melden, ontvangen tijdig bericht als de inschrijving open gaat.

Nieuwsbericht

Eerste windmolen afgebroken 3 juni 2019

Zeewolde – Aan de Dodaarsweg is de eerste windmolen ten behoeve van Windpark Zeewolde afgebroken. Het is de eerste uit een reeks windmolens die verwijderd moet zijn voordat het nieuwe windpark gebouwd kan worden.

Windpark Zeewolde BV heeft met alle windmoleneigenaren, die lid zijn van het windpark, afspraken gemaakt over het moment van weghalen van hun windmolen. Uiteindelijk zullen alle bestaande windmolens voor 2027 verwijderd moeten zijn. Een aantal van de windmolens staat echter te dicht op de nieuwe windmolens en zal daarom al eerder verwijderd worden.

De windmolen aan de Dodaarsweg behoort tot de groep windmolens die te dicht op de nieuwe windmolens staat en is inmiddels afgebroken. De molen is naar Rotterdam vervoerd en krijgt een nieuw leven in Ierland.
Eind 2019 zal gestart worden met de eerste wegen en het transformatorstation. De bouw van de eerste nieuwe windmolens start vervolgens in 2020.

Nieuwsbericht

Alle contracten gereed voor bouw 30 april 2019

Zeewolde –  Windpark Zeewolde heeft alle contracten gesloten die nodig zijn om het windpark in het buitengebied van Zeewolde te realiseren. Het gaat om alle grote inkoopcontracten met een totale waarde van ongeveer 400 miljoen euro. Ook is een contract voor 15-jaar stroomverkoop gesloten. Het is uniek dat 220 boeren, moleneigenaren en bewoners in het gebied dit zelf weten klaar te spelen. En het is ook uniek dat zij grote investeringen doen nog voordat de financiering met de banken rond is. De start van bouw staat gepland voor de herfst 2019.

Het inkoopcontract voor meer dan 320MW aan windturbines is gesloten met de Duitse windturbinefabrikant Enercon. Het inkoopcontract van wegen, kabels en funderingen is gesloten met een combinatie van de Nederlandse bedrijven Dura Vermeer en GMB. Het operationeel-technisch bedrijfsvoeringcontract is gesloten met OutSmart en het stroomverkoopcontract is gesloten met het Europese energiebedrijf Vattenfall.

“We zijn ervan overtuigd dat we met deze partners het windpark goed en snel kunnen realiseren en ook op de lange termijn goed kunnen managen”, zegt Algemeen Directeur van WPZ BV Sjoerd Sieburgh Sjoerdsma. “We starten over een half jaar met de bouw van de eerste wegen en funderingen. Dat is voordat de financiering met de banken rond is. De investering in het transformatorstation is vorige maand al gedaan (contract met ABB). Deze vroege investeringen zijn dus voor eigen rekening en risico. Het toont het lef van de boerengemeenschap die het project is begonnen en het vertrouwen in de realisatie van het windpark.”

In het projectgebied kan iedereen meedoen aan het windpark en bijna iedereen doet ook mee. Daarnaast kunnen de overige bewoners van Zeewolde en Almere ook investeren. De 220 molens die er nu staan, worden vervangen door 91 moderne exemplaren die een rustiger beeld in het landschap geven en samen bijna drie keer zo veel duurzame stroom zullen opleveren. Een grote bijdrage aan de energietransitie.

De grootschalige bouw van het windpark start na bankfinanciering. Die is naar verwachting aan het einde van dit jaar afgesloten. Eind 2021 is het park klaar. Het zal dan het grootste windpark in Nederland op land zijn.