Werken bij Windpark Zeewolde

Onderstaande vacatures zijn inmiddels vervuld. Windpark Zeewolde is straks een van Nederland’s grootste windmolenparken op land. De huidige 220 turbines worden vervangen door 91 grotere molens in nette rijen, die straks schone energie voor zo’n 280.000 huishoudens opwekken; 2,5 keer meer dan er met de huidige molens wordt opgewekt. Voor versterking van het vaste team […]

Lees meer

Ontwerpbesluiten fase 2 ter inzage

Van vrijdag 1 december 2017 tot en met donderdag 11 januari 2018 liggen de ontwerpbesluiten van de Wet natuurbescherming en van de Waterwet ter inzage voor de tweede fase van Windpark Zeewolde. Iedereen kan op de stukken reageren door het indienen van een zienswijze. In augustus is het Rijksinpassingsplan van Windpark Zeewolde vastgesteld. Dit stuk […]

Lees meer

Windpark Zeewolde spreekt op Europa’s grootste windenergiecongres

Afgelopen week vond WindEurope, Europa’s grootste windenergiecongres, plaats in de RAI in Amsterdam. Windpark Zeewolde was als één van de sprekers aanwezig om te vertellen over de unieke participatiestructuur van het windpark.  Ontwikkelaars uit heel Europa kijken met grote belangstelling naar Windpark Zeewolde; nog nergens anders wordt er zo’n project met zoveel mensen uit het gebied én […]

Lees meer

Meetmast

Op dinsdag 18 oktober is de meetmast van Windpark Zeewolde opgeleverd, die minimaal een jaar metingen zal verrichten om het windklimaat van het projectgebied in kaart te brengen. De mast staat aan de Wulpweg en is op verschillende hoogtes uitgerust met geavanceerde meetapparatuur. Zo wordt op 30, 60, 90, 116 en 120 meter hoogte de windsnelheid gemeten, op één […]

Lees meer