Nieuwsbericht

Van weiland tot turbinefundering in 1 minuut 3 augustus 2021

Bent u benieuwd hoe een kraanopstelplaats en een turbinefundering bij Windpark Zeewolde gebouwd worden? Klik dan op ‘Lees verder’ en dan HIER voor een filmpje van ruim 1 minuut waarin u precies ziet hoe dit gebeurt.

Nieuwsbericht

Kort filmpje opening eerste turbine 24 juni 2021

Maandag 21 juni is de eerste turbine van Windpark Zeewolde in bedrijf genomen. Hier is een kort filmpje van gemaakt. Gedeputeerde Jop Fackeldey, wethouder De Jonge, de voorzitter van WPZ Wim Veldboom, directeur Sjoerd Sieburgh Sjoerdsma en directeur Ton Vrijdag hebben de turbine “aangezet” met het doorknippen van een lint.

 

Nieuwsbericht

Ik doe mee met Windpark Zeewolde 4 februari 2021

Windpark Zeewolde is een gebiedsproces en een uniek lokaal initiatief. Geen grote energiemaatschappijen of andere bedrijven, maar u realiseert met z’n allen dit bijzondere project. En daarom laten we iedere maand iemand aan het woord die meedoet. Dat kan een boer zijn, een bewoner uit het gebied, een kraanmachinist, een technisch tekenaar, een uitvoerder of een veiligheidsfunctionaris. Want samen maken we Windpark Zeewolde.

Deze keer: Nicky Lubko

Nicky werkt sinds 2019 voor Van den Heuvel en is van het begin af aan bij Windpark Zeewolde betrokken. Een toegankelijke, vrolijke en trotse uitvoerder én ontzettend enthousiast over het werk dat hij met het hele team van 30 á 35 man, verzet voor het windpark.

‘Project Zeewolde begon voor ons in eerste instantie in de werkvoorbereiding vanuit Heesch, maar voltrok zich al snel hier op locatie: vanaf begin 2020 werden onder meer het depot op de Ruit ingericht, er werden proefsleuven gemaakt om de kabels en leidingen op de tracés in beeld te brengen, daarna volgden de open ontgravingen, het ploegen en dan naderhand de afwerking van de kavelpaden en slootkanten en dergelijke.’ Nicky vindt dat het werk goed is verlopen in het afgelopen jaar: ‘Natuurlijk heb je te maken met weersomstandigheden en zaken als een Financial Close, waar je zelf geen invloed op hebt. Maar vanuit Van den Heuvel zijn we er door het treffen van de juiste voorzieningen steeds volop voor gegaan en hebben we onze planningen zeker goed gehaald. Snel schakelen waar mogelijk, de korte lijnen in onze organisatie én goede projectvoorbereiding zijn wat mij betreft de belangrijkste elementen om het gewenste eindresultaat te behalen.’

Bij de ploeg van Van den Heuvel zitten sommige mannen in de kost, zij kiezen voor wat langere werkdagen en gaan op vrijdag vroeg weer naar huis. Anderen werken juist de reguliere bouwtijden en gaan dagelijks terug naar huis. Ook worden er mensen lokaal ingehuurd met als doel gezamenlijk een optimale voortgang in het werk te hebben.

‘Voor mij is goede voorbereiding hét belangrijkste. Als ik alleen al denk aan de 480 haspels met 3 soorten kabels die hier geleverd zijn. Die moet je gestructureerd per lijnstuk klaarzetten en verwerken, alles op een vaste manier zodat iedereen die ermee werkt weet wat de bedoeling is. Ja dat vind ik mooi, als alles dan op rolletjes loopt en dat je daar op kunt vertrouwen!’ Nicky is er trots op om mee te werken aan het grootste windpark op land. Ook het feit dat hij, net als enkele van zijn collega’s, werd verkozen tot Veiligste Medewerker in dit project is een mooie eer.

Wat hij nog wil toevoegen aan dit interview? ‘Als wij straks weggaan van het project, moeten wij niet alleen, maar vooral de boer tevreden zijn over ons werk!’

Nieuwsbericht

Eerste turbinefundering klaar 8 januari 2021

Tot nu toe heeft het werk aan de turbinefundering voornamelijk onder de grond plaatsgevonden. Maar nu zijn we zover dat we boven het maaiveld uitkomen met de turbinefunderingen. De eerste fundering is inmiddels zelfs helemaal klaar! Maar hoe wordt nou een fundering opgebouwd? Hieronder leest u stap voor stap de werkwijze.

Allereerst wordt er een heiplateau gemaakt van zand. Er wordt ongeveer 600 m3 zand aangebracht. Het centrum van het heiplateau wordt bepaald en uitgezet met een paaltje. Vervolgens worden de palen in een cirkel geheid met een heistelling. Er gaan ongeveer 30 palen per turbine de grond in.

Dan wordt het zand weer weggehaald en naar de volgende locatie gebracht. Er gaat dus niets verloren. De locatie wordt vervolgens verder uitgegraven en er worden mantelbuizen voor de kabels aangebracht.

Op de bodem van de ontgraving wordt een ronde werkvloer gestort. Op deze vloer komt uiteindelijk de wapening. Dan worden de koppen van de heipalen afgehaald, koppen snellen heet dat. De ijzeren wapening die nu uit de heipalen steekt wordt later aan de wapening van de fundatie bevestigd.

Dan wordt de ankerkooi geplaatst. Dit is een cilinder van staal die uit 2 of 4 onderdelen bestaat. Vervolgens begint het vlechten van het wapeningsstaal. Elke ijzeren staaf wordt volgens een vast patroon bevestigd. Een ongelooflijke klus en een knap staaltje vakmanschap!

Daarna komt er een bekisting omheen en wordt het beton in verschillende fases gestort. Maandag 7 december was de eerste betonstort van de fundaties op de A27-lijn. Een grote mijlpaal voor het project! Ondanks het regenachtige weer verliep de stort naar verwachting. Donderdag 10 december was de tweede stort.

De eerste fundering (A27-17) is inmiddels helemaal gereed.

 

Nieuwsbericht

Onderzoek vlieggedrag ganzen 23 november 2020

Op dit moment wordt er op een perceel aan de Gruttoweg onderzoek gedaan naar vlieggedrag van grauwe ganzen en kolganzen met 3D-vogelradar Max. Max bestaat uit een kleine container waarin computers staan en een draaiende radar erboven op. De radar is gericht op de beoogde vliegroute voor ganzen bij de A27. Daarnaast wordt er regelmatig persoonlijk gekeken welke vogels er vliegen. Het doel van het onderzoek is om te bepalen hoe grauwe ganzen en kolganzen vliegen en mogelijk anticiperen op de bestaande windturbines. Passen de grauwe ganzen en kolganzen hun vliegroute (richting en hoogte) aan bij het naderen en passeren van de bestaande turbines? Met de resultaten bepalen wij in hoeverre de nieuwe turbines een barrière gaan vormen voor de vogels en of, en zo ja hoeveel, van de al geplande stilstandvoorziening daadwerkelijk nodig is.

Nieuwsbericht

Positieve uitspraak kort geding projectontwikkelaar 21 november 2020

De projectontwikkelaar had een kort geding aangespannen om een algehele bouwstop van het windpark en/of een bouwstop op de percelen van de projectontwikkelaars te vorderen. Algemeen directeur Sjoerd Sieburgh Sjoerdsma: “We zijn blij met de uitspraak, die naar onze mening terecht is. Het uitgebreide proces van vergunningverlening en participatie is zorgvuldig doorlopen, voor Gem Spiegelhout heeft de deur opengestaan voor deelname in Windpark Zeewolde.’’ Eind 2019 heeft de Raad van State beslist dat alle turbines van Windpark Zeewolde langs de A27 gebouwd kunnen worden. Een aantal projectontwikkelaars had beroep aangetekend tegen een eerdere uitspraak van de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Zij willen hun woningbouw realiseren precies op die gronden waar de windturbines komen. De Raad van State heeft alle beroepen van de woningbouwontwikkelaars ongegrond verklaard. Daarop heeft Gem Spiegelhout een kort geding aangespannen om een algehele bouwstop van het windpark en/of een bouwstop op de percelen van de projectontwikkelaars te vorderen. Zij willen dat de bouwstop geldt tot de tweede civiele procedure (bodemprocedure) gestart tegen de staat, de provincie, gemeente Zeewolde en WPZ is afgerond. Hierin vorderen zij dat aan Windpark Zeewolde ten onrechte de vergunning is verleend.

Nieuwsbericht

Ik doe mee met Windpark Zeewolde 21 oktober 2020

Windpark Zeewolde is een gebiedsproces en een uniek lokaal initiatief. Geen grote energiemaatschappijen of andere bedrijven, maar boeren, windmoleneigenaren en bewoners realiseren met z’n allen dit bijzondere project. En daarom laten we graag iemand aan het woord die meedoet. Dat kan een boer zijn, een bewoner uit het gebied, een kraanmachinist, een technisch tekenaar, een uitvoerder of een veiligheidsfunctionaris. Want samen maken we Windpark Zeewolde.

Deze keer: Wim Remijn

Voor wie Wim nog niet kent. Wim woont met zijn vrouw en drie dochters aan de Reigerweg. Daar woont hij al 40 jaar want hij kwam in 1979 als 12-jarige jongen naar Zeewolde. Wim heeft een gangbaar akkerbouwbedrijf.

“Vanwege de zendmast konden wij geen molen plaatsen. Dus toen dit project gestart werd, zag ik het als een kans om ook mee te doen en te profiteren van de wind. Ik vind op deze manier een park bouwen echt iets unieks: iedereen kan meedoen. En mensen die nu een molen hebben, doen daar afstand van, zodat anderen ook mee kunnen doen. Dat vind ik heel bijzonder. Ik had ook helemaal niet gedacht dat het zo snel zou gaan. Petje af voor het bestuur hoor, ik zou het niet kunnen!”

Bij Wim gaan de werkzaamheden goed. Lachend: “Ik merk wel dat de bouwers nog niet zo vaak in de zware klei hebben gestaan. Wat kunnen ze klagen!” Wim heeft er geen moeite mee dat er nu werkzaamheden op z’n land plaatsvinden: “Ik heb getekend, het moet gebeuren, dus klaar. Ik ben wel blij dat alles bij de tocht gebeurt, ik zou het minder leuk vinden als de molen midden op het land zou komen.”

Wim heeft goed contact met zijn accountmanager. “Ik kan hem altijd bellen, hij doet z’n werk netjes en in overleg kan er samen met de aannemer veel opgelost worden. Natuurlijk zou ik bepaalde dingen anders doen, maar neemt iedereen dan altijd de juiste beslissing? Nee toch! We moeten met z’n allen een middenweg zoeken. Je kunt het nooit iedereen naar ’t zin maken.”

Nieuwsbericht

“Eerste” windmolen van Windpark Zeewolde geplaatst 25 september 2020

Windpark Zeewolde levert een mooie bijdrage aan de energietransitie van Nederland. Onze aannemer wilde daar zijn steentje aan bijdragen en de bouwplaats duurzamer maken. Daarom is onlangs een kleine mobiele windmolen op de Ruit geplaatst. Deze windmolen kan dusdanig veel opwekken dat de accu’s van een hybride aggregaat met zonnepanelen veel meer ‘groen’ dan ‘grijs’ opgeladen worden. Technisch manager van WPZ Erik Houtepen mocht de “eerste” windmolen van Windpark Zeewolde officieel in gebruik nemen.

De windmolen is uniek, omdat hij is gemonteerd op een vrachtwagenonderstel. De mast vouwt twee keer dubbel waardoor hij eenvoudig in- en uit te klappen is. Hij heeft een vermogen van 10 kWatt met een generatorhoogte van circa 11 meter. De windmolen heeft drie bladen en een rotoroppervlakte van 45 vierkante meter. De tiphoogte is bijna 16 meter. Hiermee is hij de kleinste, maar wel de “eerste” windmolen van Windpark Zeewolde!

Nieuwsbericht

Transport en plaatsing transformatoren snel en vakkundig 25 augustus 2020

Op zaterdag 22 augustus zijn de twee 150/33kV transformatoren aangekomen bij het transformatorstation op de Ruit aan de Vogelweg. Een grote mijlpaal voor het project! De transformatoren zijn in de fabriek van ABB in Polen gemaakt en vervolgens eind juli met de trein naar de Poolse kust vervoerd. Daar gingen ze op een schip naar Schiedam, waarna ze op een binnenvaartschip in Zeewolde aankwamen. ’s Ochtends heel vroeg werden ze vervolgens op een dieplader gehesen en zijn ze onder verkeersbegeleiding naar de site vertrokken. De laatste handeling was het hijsen van de transformatoren op de zogenoemde ‘poeren’. Daar hebben ze hun eindbestemming bereikt.

De transformatoren zorgen o.a. voor het transport van de elektrische energie naar het station van Tennet aan de Bloesemlaan. Ze zijn ongeveer 8 x 2 x 4 meter en wegen 120.000 kilo per stuk. Ze worden de komende tijd verder aangesloten en zullen vanaf de zomer van 2021 hun werk gaan doen.

 

 

Nieuwsbericht

Windpark Zeewolde, Rabobank, NWB Bank en EKF kondigen herfinanciering windpark aan 30 juli 2020

De tweede grote mijlpaal in de financiering van Windpark Zeewolde is een feit: de Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank) en de Deense exportkredietverzekeraar EKF zijn naast de Rabobank toegetreden als medefinancier van het windpark.

De financiering van Windpark Zeewolde werd eind juni bereikt door een lening van circa 500 miljoen euro van de Rabobank. De NWB Bank en de Deense exportkredietverzekeraar EKF zijn nu als medefinancier van het windpark toegetreden.

Algemeen directeur van Windpark Zeewolde Sjoerd Sieburgh Sjoerdsma: “We zijn verheugd dat solide partijen als de Nederlandse Waterschapsbank en EKF meedoen aan de financiering. Het toont het vertrouwen dat partijen hebben in dit gebiedsgedreven windpark.”