Nieuwsbericht

Aanleg 150 kV hoogspanningskabel 24 april 2020

Als onderdeel van Windpark Zeewolde is in de afgelopen periode een (150 kV) hoogspanningskabel aangelegd. Deze kabel ligt van de Bloesemlaan naar de Vogelweg, over een totaal traject van circa 6,6 kilometer. De eerste delen van deze 150 kV-kabel zijn half februari op een speciaal transport vanuit Frankrijk, door België, in Zeewolde geleverd. Elke kabelhaspel, die was voorzien van circa 1100 meter kabel, werd onder zorgvuldige veiligheidsvoorschriften van de vrachtwagen gehesen.

Op het kabeltraject vond onder meer een 16 meter diepe, gestuurde boring plaats. Deze ging onder een aantal percelen met fruitbomen door, om de kabel van de TenneT-locatie aan de Bloesemlaan naar de Schollevaarweg te leiden. Deze boring had een totale lengte van circa 675 meter en nam enkele werkdagen in beslag. Vanaf de Schollevaarweg is de kabel in een open sleuf, via de Duikerweg naar het tussenstation op de Vogelweg geleid. De kabel ligt als zes deel-stukken in de bermen aan de Vogelweg, Duikerweg en Schollvaarweg en als gestuurde boring van de Schollevaarweg naar het TenneT-station. In de periode mei/juni worden de verbindingshulpstukken aangelegd, vanuit een werkplaatscontainer. Deze activiteiten vinden in een langzamer tempo plaats dan oorspronkelijk was gepland. Reden hiervan is dat er door de afstandsregels rond corona, in de container met slechts twee personen (en niet vier) kan worden gewerkt.

Hiermee worden de aanlegwerkzaamheden van de hoogspanningskabel afgerond. Uiteindelijk vindt de energielevering van de windturbines, via het transformatorstation, naar het TenneT-station plaats via deze kabel en kan de energie naar circa 280.000 individuele huishoudens worden getransporteerd.

Nieuwsbericht

Molenlocaties in beeld bij hulpdiensten 17 februari 2020

De bouw van Windpark Zeewolde is in verschillende opzichten bijzonder en omvangrijk te noemen. Eén van de bijzonderheden is, dat we op enig moment op 83 turbinelocaties en 2 keetlocaties tegelijk aan het werk zijn, met vele tientallen mensen.

Uiteraard staat veilig werken voorop in de uitvoering van ons project. Desondanks is nooit volledig te voorkomen dat we eens te maken krijgen met een noodgeval op de bouw. Om in geval van nood snel adequate zorg te kunnen verlenen, heeft recent overleg plaatsgevonden met GDD Flevoland, afdeling Meldkamer.

Als gevolg van dit overleg zijn alle windmolenfundaties in de navigatiesystemen van de ambulancedienst en de brandweer ingevoerd. Wanneer zich nu een situatie voordoet waar wij een melding van doen, geven we door dat dit bijvoorbeeld op molenlocatie ‘WPZ-ADO-11’ is. De meldkamer weet dan exact waar deze situatie zich afspeelt en waar ze de hulpdiensten naartoe moet sturen.

In samenwerking met de hulpdiensten vindt later dit jaar nog eens een oefening met een melding plaats.

Nieuwsbericht

Eerste paal Transformatorstation geslagen 9 januari 2020

Deze week zijn de 10 meter lange heipalen geslagen voor het Transformatorstation aan de Vogelweg. In december zijn we al gestart met het bouwrijp maken van het terrein. In januari gaan we verder met de civiele werkzaamheden voor het gebouw en wordt begonnen met de aanleg van de hoogspanningsverbinding van de Vogelweg naar de Bloesemlaan.

De eerste paal werd symbolisch “begeleid” door de directie en het team Transformatorstation van WPZ en ABB.

Nieuwsbericht

Eerste uitreiking prijs veiligste medewerker van de maand 15 november 2019

Jelle van Netten is al 32 jaar grondwerker/machinist bij Dura Vermeer en weet uit ervaring hoe belangrijk veilig werken is. “Ik werk al heel lang in de polder en het is hier hartstikke donker. Schoolkinderen dragen vaak donkere kleding en hebben niet altijd licht op hun fiets” zegt hij. Jelle vond de uitrit van de Ruit op de Vogelweg niet veilig voor fietsers en vond dat daar drempels moesten komen.  “Ik wil gewoon graag ongelukken proberen te voorkomen” aldus Jelle. “Veiligheid is een vast agendapunt in ons overleg en toen ik het idee voor drempels opperde, vond iedereen dat een goed idee en is het direct uitgevoerd.

Jelle werd op een vroege donderdagochtend naar de bouwkeet op de Ruit gelokt om de prijs voor de veiligste medewerker van de maand oktober in ontvangst te nemen. Bouwdirecteur Ton Vrijdag zette hem uitgebreid in het zonnetje en overhandigde hem een certificaat en een mand met heerlijke lokale producten. “Dit heb ik nog nooit meegemaakt” zei Jelle. “Erg leuk!”

 

Nieuwsbericht

Bouw Windpark Zeewolde officieel gestart 17 oktober 2019

Donderdag 17 oktober zijn aan de Duikerweg de eerste spades de klei in gegaan, een symbolisch begin van de bouw van het grootste windpark op land in Nederland: Windpark Zeewolde. Gedeputeerde Energietransitie van de provincie Flevoland, de heer Fackeldey en wethouder Duurzaamheid van de gemeente Zeewolde, Ewout Suithoff verrichtten de eerste handeling samen met de directie van Windpark Zeewolde.

“We starten op dit moment met de werkzaamheden aan het transformatorstation en de infrastructuur. Begin volgend jaar wordt de eerste turbine neergezet. Wij verwachten eind 2021 alle 83 turbines in het gebied tussen Zeewolde en Almere geplaatst te hebben. Daarmee zijn we het grootste windpark van Nederland op land”, vertelt directeur Sjoerd Sieburgh Sjoerdsma van Windpark Zeewolde BV. Een uniek project, volgens Sieburgh Sjoerdsma omdat het windpark wordt ontwikkeld en geëxploiteerd door de lokale bevolking. “In het projectgebied is 90% van de ongeveer 200 a 250 boeren, bewoners en turbine-eigenaren lid geworden. Zij investeren in het windpark en profiteren straks ook van de opbrengst. We spreken daarom van een gebiedscollectief waar de lusten en lasten eerlijk zijn verdeeld. Ook belangrijk is dat de  inwoners van de omliggende dorpen van het park mee kunnen doen met de investering in windenergie. Daarom verstrekt WPZ B.V. rond het einde van de bouw (eind 2021) obligatieleningen aan de inwoners van Zeewolde en Almere.”

In totaal wordt er o.a. ongeveer 44 km parkwegen aangelegd, 90 km kabels en 2000 heipalen voor de 91 moderne turbines die de huidige 220 turbines zullen vervangen. Het nieuwe park geeft een rustiger beeld in het landschap en levert bijna drie keer zo veel duurzame stroom als de huidige windmolens op. Een grote bijdrage aan de energietransitie.

Nieuwsbericht

Eerste windmolen afgebroken 3 juni 2019

Zeewolde – Aan de Dodaarsweg is de eerste windmolen ten behoeve van Windpark Zeewolde afgebroken. Het is de eerste uit een reeks windmolens die verwijderd moet zijn voordat het nieuwe windpark gebouwd kan worden.

Windpark Zeewolde BV heeft met alle windmoleneigenaren, die lid zijn van het windpark, afspraken gemaakt over het moment van weghalen van hun windmolen. Uiteindelijk zullen alle bestaande windmolens voor 2027 verwijderd moeten zijn. Een aantal van de windmolens staat echter te dicht op de nieuwe windmolens en zal daarom al eerder verwijderd worden.

De windmolen aan de Dodaarsweg behoort tot de groep windmolens die te dicht op de nieuwe windmolens staat en is inmiddels afgebroken. De molen is naar Rotterdam vervoerd en krijgt een nieuw leven in Ierland.
Eind 2019 zal gestart worden met de eerste wegen en het transformatorstation. De bouw van de eerste nieuwe windmolens start vervolgens in 2020.

Nieuwsbericht

Informatiepunt geopend tijdens Tulpenroute 15 april 2019

Tijdens de Tulpenroute is op 22, 28 april en op 5 mei van 10.00 tot 16.00 uur bij de familie Veenink aan de Dodaarsweg 54 een informatiepunt ingericht over Windpark Zeewolde. Bezoekers aan de Tulpenroute kunnen de plannen bekijken, in gesprek gaan met enthousiaste medewerkers en daarna op de foto met een windmolen die letterlijk met z’n voeten tussen de tulpen staat.

Informatiepunt Windpark Zeewolde
Midden in een veld met prachtige tulpen op de kruising Dodaarsweg en Vogelweg staat de windmolen van de familie Veenink. Hier vindt u het informatiepunt Windpark Zeewolde waar u de plannen van Windpark Zeewolde kunt bekijken en waar enthousiaste deelnemers vertellen over de unieke samenwerking van boeren en bewoners in deze hechte gemeenschap.

Ooit op de foto met een windmolen geweest?
Maak daarna vanaf het Windmolenpad een foto met de windmolen die letterlijk met z’n voeten tussen de tulpen staat. Dat zal prachtige plaatjes opleveren! U zult begrijpen dat lopen in het tulpenveld niet is toegestaan. Het informatiepunt en het Windmolenpad naar de windmolen toe is geopend op 22, 28 april en op 5 mei van 10.00 tot 16.00 uur. Buiten deze openingstijden is het erf niet toegankelijk.

Meer info over Windpark Zeewolde
In het buitengebied van Zeewolde realiseren boeren, moleneigenaren en bewoners samen een uniek windpark. Het is uniek in de wereld dat iedereen in het projectgebied kan meedoen en bijna iedereen ook meedoet. Daarnaast kunnen de overige bewoners van Zeewolde en Almere ook investeren in het project. Nergens anders is er zo’n groot project met zoveel draagvlak. De 220 molens die er nu staan, worden vervangen door 91 moderne exemplaren die een rustiger beeld in het landschap geven en samen ruim twee keer zo veel duurzame stroom zullen opleveren. Een
grote bijdrage aan de energietransitie dus: iets waar Zeewolde trots op mag zijn.