Nieuwsbericht

BOUWJOURNAAL kortdurende afsluiting Vogelweg 15 juli 2021

Kortdurende wegafsluiting met inzet verkeersregelaars.

Op maandag 19 en dinsdag 20 juli zijn er een kortdurende wegafsluitingen van de Vogelweg, ter hoogte van ADO-10 Gelieve de instructie van de verkeersregelaars ter plaatse op te volgen.

Nieuwsbericht

BOUWJOURNAAL Bouw en transport 2 juli 2021

De bouw van Windpark Zeewolde is in volle gang. De actuele bouwactiviteiten, waarbij de vermelding ‘noord’ en ‘zuid’ de ligging van deze lijnstukken ten opzichte van de Vogelweg aanduidt:

A27-noord De laatste fundaties zijn gestort en worden aangevuld.

A27-zuid De onderste turbinemasten van A27-11 t/m A27-14 zijn geplaatst. De resterende fundaties worden gereed gemaakt voor werkzaamheden Vestas.

ADO-noord De onderste turbinemasten bij ADO-09 t/m ADO-10 zijn geplaatst. De turbines van ADO-04 t/m ADO-07 zijn geplaatst.

ADO-zuid De laatste fundaties zijn gestort en aangevuld. De fundatie van ADO-21 is gestort.

ADW-noord De turbines bij ADW-08 t/m ADW-01 zijn geplaatst en worden ingeregeld.

ADW-zuid Het onderste turbinemastdeel bij ADW-09 is aangebracht en het onderste turbine-mastdeel bij ADW-10 wordt geplaatst. Enkele locaties worden gereed gemaakt voor werkzaamheden Vestas.

RDT-noord De fundaties zijn gestort en aangevuld. De locaties RDT-10 t/m RDT-07 worden gereed gemaakt voor werkzaamheden Vestas.

RDT-zuid Enkele locaties worden gereed gemaakt voor werkzaamheden Vestas.

LPT-lijn De fundaties van LPT-03 t/m LPT-08 zijn gestort. De laatste fundaties op deze lijn worden voorzien van wapening en stortklaar gemaakt.

SCH-lijn De fundaties van SCH-09 t/m 05 zijn gestort. De fundaties van SCH-09 t/m SCH-07 worden aangevuld. Op de resterende fundaties is men bezig met de wapening en worden stortklaar gemaakt.

Transport Geen bijzonderheden. De wegafsluitingen en/of andere verkeershinder die wij verwachten zijn kortdurende onderbrekingen van de doorstroming van wegverkeer, onder begeleiding van verkeersregelaars. Fietsers worden omgeleid waar nodig. Voor informatie over de verschillende transportroutes verwijzen wij naar ons bericht van 1 juni 2021.

Nieuwsbericht

BOUWJOURNAAL kortdurende afsluiting Vogelweg 24 juni 2021

Kortdurende wegafsluiting met inzet verkeersregelaars

Op vrijdag 25 juni om 9.00 uur is er een kortdurende wegafsluiting van de Vogelweg, ter hoogte van ADO-10. Gelieve de instructie van de verkeersregelaars ter plaatse op te volgen.

Nieuwsbericht

Eerste groene stroom Windpark Zeewolde 21 juni 2021

Langs de Vogelweg draait de eerste windturbine van het nieuwe Windpark Zeewolde. Gedeputeerde Fackeldey, wethouder De Jonge van Zeewolde en de initiatiefnemers van het windpark namen de turbine 21 juni feestelijk in bedrijf. De eerste windturbine, die een tiphoogte van 150 meter heeft, produceert de eerste groene stroom, gelijk aan 4000 huishoudens. De bouw van het park loopt volgens planning en de overige 82 turbines zullen de komende maanden volgen. Vanaf het najaar van 2022 draait het windpark op vol vermogen.

Gebiedsinitiatief
“Dit is een echte mijlpaal “ aldus Sjoerd Sieburgh Sjoerdsma, directeur van Windpark Zeewolde. “We bouwen hier een uniek gebiedsinitiatief qua grootte en draagvlak. De huidige 220 windturbines in het gebied worden vervangen door 83 grotere, moderne windturbines. Het project is van ruim 200 boeren, bewoners en moleneigenaren. Iedereen in het gebied kon meedoen en meer dan 90% deed het. Deze eerste turbine is een bewijs dat een groot en echt gebiedsinitiatief kan en werkt.”

“We zijn er trots op dat we aan het innovatieve 320 MW windpark van Zeewolde kunnen leveren en zijn verheugd dat we de eerste turbine hebben geïnstalleerd. Deze produceert nu stroom voor het Nederlandse net”, aldus Guido Hinrichs, Vice President, Construction, Onshore bij Vestas Northern & Centraal Europa. “Onze prioriteit is nu om ervoor te zorgen dat de resterende 82 Vestas-turbines veilig en op tijd worden geïnstalleerd. Vervolgens zullen we Windpark Zeewolde de komende 20 jaar ondersteunen en daarmee de meer dan 200 lokale boeren, bewoners en ondernemers. Want zij zijn gezamenlijk eigenaar van het project. Dit is een belangrijk project voor Nederland en Vestas is verheugd om hierbij betrokken te zijn.”

Grootste windpark op land
De tiphoogte (uiterste puntje van de bladen) van de 83 turbines van Windpark Zeewolde varieert van 140 tot 220 meter hoog. De hoogste turbines komen langs de A27 en langs de A6. Het vermogen per turbine is gemiddeld 3,9 MW en het totale vermogen van het park is 320 MW. Het windpark levert een equivalent van 280.000 huishoudens per jaar aan groene stroom en wordt het grootste windpark op land.

Nieuwsbericht

BOUWJOURNAAL Bouw en transport 15 juni 2021

De bouw van Windpark Zeewolde is in volle gang. De actuele bouwactiviteiten, waarbij de vermelding ‘noord’ en ‘zuid’ de ligging van deze lijnstukken ten opzichte van de Vogelweg aanduidt:

A27-noord De laatste fundaties zijn gestort en worden aangevuld.

A27-zuid Diverse locaties worden gereed gemaakt voor werkzaamheden Vestas. De turbines bij A27-11 en A27-12 worden geplaatst.

ADO-noord Diverse locaties worden gereed gemaakt voor werkzaamheden Vestas. De turbines bij ADO-07 t/m ADO-04 worden geplaatst.

ADO-zuid De laatste fundaties worden gestort en de reeds gestorte fundaties worden aangevuld. In de fundatie van ADO-21 wordt de wapening geplaatst en stortklaar gemaakt.

ADW-noord De turbines bij ADW-08 t/m ADW-01 worden geplaatst.

ADW-zuid Enkele locaties worden gereed gemaakt voor werkzaamheden Vestas. De turbines bij ADW-09 en ADW-10 worden geplaatst.

RDT-noord Diverse fundaties worden gestort en de reeds gestorte fundaties worden aangevuld.

RDT-zuid De fundaties zijn gestort en de grond is aangevuld.

LPT-lijn Diverse fundaties worden voorzien van ankerkooien en wapening. De laatste fundaties worden uitgegraven en voorzien van mantelbuizen.

SCH-lijn Op de diverse locaties is begonnen met het plaatsen van de ankerkooien en wapening. De fundaties van SCH-09 t/m SCH-07 zijn gestort.

Transport Geen bijzonderheden. De wegafsluitingen en/of andere verkeershinder die wij verwachten zijn kortdurende onderbrekingen van de doorstroming van wegverkeer, onder begeleiding van verkeersregelaars. Fietsers worden omgeleid waar nodig. Voor informatie over de verschillende transportroutes verwijzen wij naar ons bericht van 1 juni 2021.

Nieuwsbericht

In konvooi naar Windpark Zeewolde 11 juni 2021

Dit item van de Stentor biedt een mooi inkijkje in de aantallen transporten en diverse andere aspecten van de bouw van Windpark Zeewolde:
https://www.destentor.nl/veluwe/waarom-rijden-er-midden-in-de-nacht-steeds-megagrote-konvooien-vrachtwagens-door-flevoland~a829ab43/

Nieuwsbericht

BOUWJOURNAAL Transport 1 juni 2021

De windturbines bestaan uit grote onderdelen waar speciaal groot transport voor nodig is. Dit vindt zoveel mogelijk buiten de spits plaats, maar het kan wel gebeuren dat hier enige hinder door ontstaat.

Routes
Het grote transport zal tussen 20.00 en 6.00 uur plaatsvinden. Dit betreft de totaal 170 turbineonderdelen. Deze transporten zullen altijd met transportbegeleiding rijden. Vaak rijden er meerdere transporten in een konvooi en wordt ieder transport door twee voertuigen begeleid. Dit transport gaat vanaf de Flevokusthaven naar de Vogelweg via gemeentelijke wegen. Route: Flevokustcentrale > Houtribweg > Edelhertweg > Rietweg > N302 > Vogelweg > vanaf hier de parkwegen op (zie kaart).

De overige componenten (kleinere torendelen / rotorbladen / rotorhuis / tandwielkast / hubs) worden via de snelweg gereden en komen van verschillende locaties:
• Van Moerdijk naar de afrit A27 Almere Hout
• vanaf de Flevokustcentrale via de Houtribweg en de A6/A27 naar de afslag Almere Hout
• Vanaf Denemarken via A27 naar de Vogelweg

Voor de onderdelen van de A27 lijn wordt gebruikt gemaakt van de afrit A6 Lelystad. Dit wordt gedaan omdat de transporten dan uit de juiste richting komen aanrijden en niet hoeven te draaien op de Vogelweg. Deze onderdelen (drivetrain / hub) mogen ook overdag gereden worden. Rotorbladen en rotorhuis komen altijd ’s nachts.

Hijsmomenten
Grote hijskranen plaatsen de turbine-onderdelen op elkaar. Dit gebeurt op meerdere locaties nabij wegen en watergangen. Om veiligheidsredenen mag niemand tijdens de hijsmomenten binnen een bepaalde zone van een hijsende kraan komen. Het kan daarom voorkomen dat wegen en watergangen tijdelijk afgesloten worden, wanneer er over de weg of watergang heen gehesen wordt.

Werktijden
Wij werken bij voorkeur overdag en doordeweeks, maar we zijn van meerdere factoren afhankelijk. Bijvoorbeeld door weersomstandigheden (met name wind) en het veilig afronden van werkzaamheden, zoals het bevestigen van rotorbladen. In dat geval wordt er ’s nachts en de weekenden doorgewerkt.

 

Nieuwsbericht

Eerste turbine staat 14 mei 2021

Inmiddels staat de eerste turbine van de in totaal 83 stuks van Windpark Zeewolde. Alle benodigde activiteiten verliepen volgens plan. De planning is altijd onderhevig aan de weersomstandigheden. Hoe zeer de wind ook gewenst is als de turbine straks in bedrijf is, zo graag heeft het assemblageteam het windstil op de geplande hijsmomenten. Nog 82 turbines te gaan.

Nieuwsbericht

Transformatorstation klaar voor groene stroom Windpark Zeewolde 7 mei 2021

De 150 kV verbinding van het transformatorstation staat onder spanning en is gereed om de opgewekte groene stroom naar TenneT te transporteren. Komende maanden worden naar verwachting de eerste windturbines aangesloten op het transformatorstation en wordt de eerste stroom geleverd. Het totale project is klaar in het najaar van 2022.

Het transformatorstation heeft een capaciteit van 480 MVA. De spanning uit de windturbines van 33.000 volt wordt opgewerkt naar 150.000 volt. Dat gebeurt met twee transformatoren van 240MVA, die elk bijna 200 ton wegen. De stroom op 150.000 volt spanning wordt via een 6 km lange kabel rechtstreeks aan het hoogspanningsnetwerk van TenneT geleverd. De investering van het transformatorstation was enkele tientallen miljoenen euro’s. Het netwerk heeft een ontheffing van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en is een Gesloten Distributie Systeem.

Nieuwsbericht

Grote mijlpaal: eerste torendeel is geplaatst 6 mei 2021

Op maandag 3 mei is het eerste deel van de turbine op de ADW-08 geplaatst. Hiermee is een grote mijlpaal in het project bereikt. Het deel is gehesen met de zogenoemde pre-installatiekraan. Hierna neemt de grotere kraan het werk over om o.a. de overige twee torendelen, de nacelle, de hub en de rotorbladen te plaatsen. Een aantal van deze onderdelen is inmiddels ook geleverd en wordt voorbereid bij ADW-07. De rotorbladen staan “geparkeerd” op de parkeerstrook bij ADW-09. Vanaf het fietspad langs de Grote Trap kunt u de onderdelen goed zien liggen. Let u er wel op dat u i.v.m. de veiligheid niet in de buurt komt als er gehesen wordt en de aanwijzingen ter plekke opvolgt.