Diverse notities, regioplannen en besluiten op een rijtje

Documentenarchief

MER procedure

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau september 2015

Notitie Reikwijdte en Detailniveau vastgesteld november 2015

Inspraak- en reactiebundel januari 2016

Advies van de Commissie m.e.r.

MER (concept) oktober 2016 – Bijlagen: Deel 1 / deel 2 / deel 3 / deel 4 / deel 5 / deel 6 / deel 7

Hoofddocument MER maart 2017 – Bijlagen: Samenhang documenten / Deel 1 / deel 2 / deel 3

Toetsingsadvies commissie voor de m.e.r. – mei 2017

Regioplan windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland

Ontwerp Regioplan oktober 2015

Ontwerp Regioplan (geconsolideerde versie) mei 2016

Nota van beantwoording zienswijzen regioplan mei 2016

Kaart wijzigingen Regioplan mei 2016

Kaart Regioplan mei 2016

Commissie PS – inspraak Ontwikkelvereniging Zeewolde juni 2016

Inpassingsplan

voorontwerp Inpassingsplan oktober 2016

Gebiedskaart oktober 2016

Ontwerp Inpassingsplan maart 2017 – Printversie / Bijlagen

Inpassingsplan maart 2018 – Printversie

Aanvragen, ontwerpbesluiten en besluiten 

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Persberichten

Persbericht Windpark Zeewolde; windproject vanuit lokaal initiatief april 2016

Persbericht Regioplan mei 2016

Persbericht inloopbijeenkomsten oktober 2016

Persbericht oprichting BV november 2016

Persbericht Bewoners Zeewolde en Almere worden De Nieuwe Molenaars februari 2017

Persbericht Oprichting De Nieuwe Molenaars groot succes februari 2017

Persbericht Windpark Zeewolde organiseert inloopbijeenkomsten maart 2017

Persbericht Windpark Zeewolde vergroot draagvlak oktober 2017

Persbericht Subsidie voor Windpark Zeewolde januari 2018

Persbericht Windpark Zeewolde benoemt nieuwe algemeen directeur augustus 2018

Persbericht Raad van State keurt maatregelen natuurbescherming voor Windpark Zeewolde goed – 12 december 2018

Persbericht Definitieve go voor Windpark Zeewolde – 19 december 2018

Burgerwindcoöperatie

Concept participatieplan Windpark Zeewolde oktober 2016

Handouts

Handout burgerwindcooperatie oktober 2016

Handout waarom hoge molens? oktober 2016

Handout milieueffectrapport, voorontwerp-inpassingsplan, meetmast oktober 2016

Privacyverklaring

Privacyverklaring Windpark Zeewolde