Vanaf 2020 zal het park ruim 280.000 huishoudens van groene stroom voorzien

Nieuwsbericht

Bouw transformatorstation 6 mei 2020

De bouw van het transformatorstation aan de Vogelweg, begon in januari met het heien van de palen voor de betonnen fundering. Nadat vervolgens de werkvloer op het zandbed was gestort en voldoende was uitgehard, zijn de betonpaalkoppen gesloopt. De vrijgekomen paalwapening werd in de constructieve betonvloer opgenomen en door ijzervlechters is de dubbele wapening voor de constructievloer aangebracht. Gelijktijdig zijn op de plaats van de toekomstige wanden wapeningsstaven (stekken) aangebracht voor het verband tussen vloer en wanden. Nadat de zijbekisting van de vloer was aangebracht, was de vloer stortklaar.

Het beton werd gestort met een betonpomp met een arm van 33 meter. Er ging circa 90 m3 beton in de vloer, dit zijn 7 betonmixers vol. Vervolgens is het beton m.b.v. een laser op de juiste hoogte afgewerkt. Na een aantal uren kon het beton met een vlinderapparaat vlak en dicht geschuurd worden en moest het verharden. Tijdens dit verhardingsproces werd de betonsterkte m.b.v. een rijpheidsmeter gemeten en is o.a. vastgesteld wanneer de zijbekisting kon worden verwijderd.

Hierna volgden de zgn. scherfwanden van 7 meter hoog en de fundaties voor de transformatoren. Deze werkzaamheden zijn naar verwachting begin juni afgerond. De bouw van dit deel wordt vanwege corona met minder mensen tegelijk uitgevoerd dan oorspronkelijk gepland, zodat men voldoende afstand kan houden van elkaar.