Vanaf 2020 zal het park ruim 280.000 huishoudens van groene stroom voorzien

Nieuwsbericht

Eerste paal Transformatorstation geslagen 9 januari 2020

Deze week zijn de 10 meter lange heipalen geslagen voor het Transformatorstation aan de Vogelweg. In december zijn we al gestart met het bouwrijp maken van het terrein. In januari gaan we verder met de civiele werkzaamheden voor het gebouw en wordt begonnen met de aanleg van de hoogspanningsverbinding van de Vogelweg naar de Bloesemlaan.

De eerste paal werd symbolisch “begeleid” door de directie en het team Transformatorstation van WPZ en ABB.