Nieuwsbericht

Machinaal ploegen parkbekabeling 28 mei 2020

In de tweede helft van maart is aannemer WDG (Windcombinatie DuraVermeer-GMB) met partner Van den Heuvel gestart met het machinaal inploegen van de eerste 7 kilometer aan (33kV) parkbekabeling, voor de windturbines van het Windpark Zeewolde.

Met een speciale techniek van machinaal ploegen, worden de kabels, de mantelbuis en de kabelbeschermband door het blad van de ploeg op de juiste diepte van anderhalve meter aangelegd. De lier, voorzien van rupsen, trekt met een staalkabel de ploeg naar zich toe. Aan de achterzijde van de ploeg bevindt zich de rupstrailer waar de verschillende haspels in hangen. Na het ploegen wordt door de rupskraan het maaiveld geëgaliseerd.

In totaal wordt er 330 kilometer 33kV-kabel en 110 kilometer mantelbuis ten behoeve van de glasvezel aangelegd. Het tracé van de kabels wordt digitaal ingemeten en de uiteinden worden gemarkeerd zodat na het plaatsen van de windturbines de kabel eenvoudig kan worden opgegraven, ingevoerd en aangesloten in de turbine.

Met deze techniek worden de kabels met vier à vijf kilometer per uur in de grond gelegd. Het geeft een zo beperkt mogelijke structuurschade aan het bouwland en de grondwaterstand blijft gelijk. Doordat er weinig tot geen nabewerking nodig is, kan het land na het ploegen al snel weer in gebruik worden genomen door de boer.