Het windpark zal ruim 280.000 huishoudens van groene stroom voorzien

Nieuwsbericht

Onderzoek vlieggedrag ganzen 23 november 2020

Op dit moment wordt er op een perceel aan de Gruttoweg onderzoek gedaan naar vlieggedrag van grauwe ganzen en kolganzen met 3D-vogelradar Max. Max bestaat uit een kleine container waarin computers staan en een draaiende radar erboven op. De radar is gericht op de beoogde vliegroute voor ganzen bij de A27. Daarnaast wordt er regelmatig persoonlijk gekeken welke vogels er vliegen. Het doel van het onderzoek is om te bepalen hoe grauwe ganzen en kolganzen vliegen en mogelijk anticiperen op de bestaande windturbines. Passen de grauwe ganzen en kolganzen hun vliegroute (richting en hoogte) aan bij het naderen en passeren van de bestaande turbines? Met de resultaten bepalen wij in hoeverre de nieuwe turbines een barrière gaan vormen voor de vogels en of, en zo ja hoeveel, van de al geplande stilstandvoorziening daadwerkelijk nodig is.