Vanaf 2020 zal het park ruim 280.000 huishoudens van groene stroom voorzien

Informatiebijeenkomsten

dscf3683-3

Op dinsdag 21 en donderdag 23 maart 2017 vonden er inloopbijeenkomsten plaats over de plannen voor Windpark Zeewolde. Belangstellenden konden zich daar laten informeren over het milieueffectrapport, de ontwerpvergunningen en het ontwerp-inpassingsplan die van 10 maart tot en met 20 april ter inzage lagen. Tijdens de avonden waren de initiatiefnemers, betrokkenen van het Rijk, de provincie Flevoland, de gemeenten Zeewolde en Almere en experts op het gebied van natuur, geluid en slagschaduw aanwezig.

In oktober 2016 organiseerden de initiatiefnemers en betrokken overheden ook twee bijeenkomsten; die gingen over de eerdere versies van stukken die verder ontwikkeld zijn en in maart en april ter inzage lagen. Dat betekent dat iedereen een officiële reactie (zienswijze) kon geven op de stukken. Die reacties worden vervolgens gebundeld en meegenomen bij het opstellen van de definitieve stukken. Alle documenten waren tijdens de avonden, maar ook vanaf 10 maart al online te bekijken via de links hieronder en via Bureau Energieprojecten (RVO). Via bureau energieprojecten kon u ook online een zienswijze indienen.

Wat lag er allemaal ter inzage?
Allereerst het milieueffectrapport (MER); daarin zijn de effecten van het windpark op thema’s zoals geluid, slagschaduw, flora en fauna, archeologie, landschap en elektriciteitsopbrengst in beeld gebracht. Ook is er een keuze gemaakt voor de locaties van de windturbines in het Ontwerp Inpassingsplan (OIP) en zijn er ontwerpvergunningen (zie de links onderaan de pagina bij 3. Besluiten op aanvraag) opgesteld door de bevoegde gezagen. Lees hier meer over de procedure van Windpark Zeewolde.

Wat was het programma van de inloopbijeenkomsten?
Tijdens de bijeenkomsten waren onder andere Windpark Zeewolde BV, het Rijk, de provincie en gemeenten Zeewolde en Almere beschikbaar voor vragen over de stukken. Wie dat wilde, kon ter plekke een zienswijze indienen bij Bureau Energieprojecten. Daarnaast was De Nieuwe Molenaars, de burgerwindcoöperatie van Windpark Zeewolde, aanwezig voor iedereen die wil participeren in het windpark.

Burgerwindcoöperatie De Nieuwe Molenaars
Op 21 februari is de burgerwindcoöperatie van Windpark Zeewolde feestelijk opgericht. De Nieuwe Molenaars is er speciaal voor bewoners van Almere en Zeewolde die mee willen werken aan groene energie in hun buurt, mee willen denken met Windpark Zeewolde en zelf willen ondernemen in windenergie. De Nieuwe Molenaars waren beide avonden aanwezig en wie wil, kan direct lid worden. Kijk ook op denieuwemolenaars.nl.

Welke bijeenkomsten zijn er al geweest?

2017:

Dinsdag 21 en donderdag 23 maart: inloopbijeenkomsten over het ontwerp-Inpassingsplan (o-IP), milieueffectrapport (MER) en de ontwerpvergunningen (Zeewolde en Almere).

2016:

Dinsdag 25 en donderdag 27 oktober: inloopbijeenkomsten over het voorontwerp-Inpassingsplan (vo-IP) en concept MER (Zeewolde en Almere). Lees het verslag hier.
Woensdag 19 oktober:
Bijeenkomst over het concept MER voor natuur- en milieuorganisaties
Zaterdag 18 juni:
Open Winddag, voor geïnteresseerden uit heel Nederland (Zeewolde)
Dinsdag 7 juni:
Inloopbijeenkomst bewoners Trekkersveld (Zeewolde)
Donderdag 12 mei:
inloopbijeenkomst bewoners Vogelhorst en Nobelhorst (Almere)
Dinsdag 29 maart
: inloopbijeenkomst bewoners Paradijsvogelweg (Almere)