Vanaf 2020 zal het park ruim 280.000 huishoudens van groene stroom voorzien

Lokale bedrijven

Windpark Zeewolde BV is bezig met de aanbesteding van de bouw van het Windpark. Op dit moment vinden de gesprekken plaats met alle mogelijke hoofdaannemers. Voor Windpark Zeewolde is ontwikkeling voor, maar vooral ook door het gebied erg belangrijk. Om die reden willen we nu vast gegevens van lokale ondernemers verzamelen, die geïnteresseerd zijn in lokale samenwerking. Deze gegevens zetten wij dan door aan de te selecteren hoofdaannemers. De bouw start pas in 2019/2020. Mogelijkerwijs zullen de hoofdaannemers contact opnemen met de voor hun interessante partijen voor levering van diensten, middelen en goederen.


Welke bedrijven kunnen reageren?

Onderaannemers, leveranciers en dienstverleners uit (buitengebied) Zeewolde of de stad Almere.

Voorbeelden van werkzaamheden:
Grondverzet, kleine civiele werken, transport, beveiliging, catering, overnachtingen, leverancier bouwmaterialen en materieel, personeel, etc.

Bekijk hier de spelregels voor inschrijving.

Meer informatie over de aanbestedingen vindt u onder het inschrijfformulier

 

INSCHRIJFFORMULIER

Contactpersoon


Bedrijfsinformatie

Soort werkzaamheden

Specificatie


 

MEER INFORMATIE

Welke zaken besteedt Windpark Zeewolde momenteel aan?

Windpark Zeewolde BV contracteert drie hoofdaannemers:

  • Windturbine leverancier
  • Aannemer voor infra en civiele werkzaamheden voor infra en civiele werkzaamheden (windmolenfundaties, wegen, kraanopstelplaatsen en hoogspanningskabels in het park)
  • Aannemer voor het het 33/150 kV transformatorstation en de 150 kV kabel naar het TenneT hoogspanningsstation Zeewolde

Wat heeft Windpark Zeewolde straks nodig?

  • 50.000 m3 beton en bijna 3.000 heipalen voor de windmolenfundaties
  • Ca. 10 ha / ca. 100.000 m2 aan kraanopstelplaatsen
  • 100 km aan wegen
  • 100 km kabelsleuf voor parkkabels
  • 7 km kabelsleuf voor 150 kV kabels
  • Heel veel grondwerk
  • Ca. 100 – 200 man bouwpersoneel gedurende de uitvoering

Planning

Heden – Q1 2019
Onderhandelingen hoofdaannemers en verzamelen gegevens geïnteresseerde bedrijven

Q2 2019
Keuze hoofdaannemers, deze nemen mogelijk contact op met de inschrijvers

Q3 2019 – Q3 2020
Bouw transformatorstation

2020 en 2021
Bouw windmolens en civiele / infra werkzaamheden