Windpark Zeewolde BV

Afgelopen 1,5 jaar konden alle bewoners, agrarisch ondernemers en moleneigenaren uit het ontwikkelgebied (het gebied ten noordwesten van Zeewolde tot het oosten van Almere, zie gele gebied op het kaartje hieronder) lid worden van de Ontwikkelvereniging. Het is de grootste Ontwikkelvereniging voor een windpark in Nederland met ruim 200 leden. De Ontwikkelvereniging is in november 2016 overgegaan in een B.V. omdat de vergunningaanvraag moest worden ingediend door de entiteit die het windpark gaat exploiteren. De leden financieren samen de ontwikkeling van Windpark Zeewolde; Windpark Zeewolde wordt dus letterlijk door het gebied ontwikkeld. Dat is voor een park van deze omvang uniek, en zal een forse impuls aan de regionale economie gaan geven.

HetGebied_3-geel_DEF

Het ontwikkelgebied (in geel) van Windpark Zeewolde.  

Windvereniging

De voorloper van de Ontwikkelvereniging is de Windvereniging. Die is in 2013 is opgericht om alle eigenaren van molens, grond en woningen én alle gebruikers van grond in het ontwikkelgebied te betrekken bij het proces van opschaling en sanering. Door lid te worden van de Ontwikkelvereniging (en later de B.V.) konden alle bewoners in het gebied ook daadwerkelijk participeren in het nieuw te ontwikkelen windpark. Nu de B.V. is opgericht zal de rol van de Windvereniging waarschijnlijk vervallen.

Kunnen bewoners uit Zeewolde en Almere ook meedoen?

Ook de bewoners in de directe omgeving van het park krijgen de kans om deel te nemen in de bouw van het windpark. Door zich aan te sluiten bij De Nieuwe Molenaars, de burgerwindcoöperatie van Windpark Zeewolde. Door deel te nemen kunnen zij mee-investeren in het park, en doordat de coöperatie ook een aandeel heeft in het windpark hebben de leden van de coöperatie ook medezeggenschap. Lees hier meer over De Nieuwe Molenaars.