Nieuwsbericht

Nieuwsbrief 19 juli 2016 19 juli 2016

Provincie Flevoland ook akkoord met Regioplan

Ook Provinciale Staten heeft woensdag 13 juli met het Regioplan ingestemd. Dat deden zij nadat ook gemeenteraden van Zeewolde, Dronten en Lelystad al hun goedkeuring hadden gegeven aan het Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland.

Hoogtebeperking

Vanwege een motie van de VVD zal er wel een hoogtebeperking gelden. Nieuwe turbines in de hele provincie Flevoland mogen niet hoger zijn dan 120 meter (ashoogte). Met de maatregel komt de Provincie bewoners tegemoet, die vrezen voor hun uitzicht en de verlichting die vanwege luchtverkeersveiligheid op de turbines aangebracht moet worden. Maar met een ashoogte van 120 meter en rotordiameter van 130 of 140 meter wordt de tiphoogte van de molens zo’n 190 meter; slechts 30 meter lager dan de nu geplande molens met een tiphoogte van maximaal 220 meter. Dat verschil is in de praktijk nauwelijks zichtbaar. Daarnaast moeten ook de lagere molens nog steeds uitgerust worden met verlichting. De maatregel levert voor de bewoners dus weinig voordeel op. Sterker nog, het kent vooral een belangrijk nadeel: 30 meter minder hoogte betekent een flinke daling in de stroomproductie, waardoor er wel 12.000 huishoudens minder van groene stroom kunnen worden voorzien. Ontwikkelvereniging Zeewolde is daarom niet blij met de maatregel.

Uitwijkmogelijkheid

De provincie kan alsnog toestemming geven voor hogere molens, als uit de business case blijkt dat dat noodzakelijk is. Ook aangezien hogere turbines langs de A27 voor 12.000 meer gezinnen groene stroom leveren, en het werkelijke verschil in hoogte voor bewoners geen voordeel in uitzicht oplevert, bepleit Ontwikkelvereniging Zeewolde dat de overheden het park de benodigde ruimte geven.

---

 IMG_1724 (2)Geslaagde Open Winddag

Op zaterdag 18 juni reisden ruim 50 bezoekers af naar de windmolen naast De Beleving in Zeewolde.Lokale omroep Zeewolde interviewde voorzitter Wim Veldboom en wethouder Gerben Dijksterhuis over het windpark. Tijdens de dag waren er veel leuke activiteiten voor jong en oud te beleven. Kinderen hebben kunst gemaakt met wind, blaasvoetbal gespeeld of reuzenzeepbellen gemaakt. Ook was er veel interesse in het 3D model van Windpark Zeewolde, waarin de nieuwe situatie van het windpark te zien was. Bekijk de foto’s hier.

---

Handige links

Wist u dat u via de website van Windpark Zeewolde allerlei handige links kunt vinden naar meer informatie over windenergie? Zo staat er een link naar de website www.windenergie.nl, een informatieve website die afgelopen week is gelanceerd door de overheid in samenwerking met de Nederlandse Windenergie Associatie en milieuorganisaties. Ook is er een link naar een filmpje van Westermeerwind te vinden. Het filmpje illustreert de verschillende meningen over de komst van Windpark Westermeerwind, en wat het voor de bewoners doet nu de molens er eenmaal staan.

U vindt deze en nog meer links op de pagina www.windparkzeewolde.nl/links.