Vanaf 2021 zal het park ruim 280.000 huishoudens van groene stroom voorzien

Nieuwsbericht

Watercompensatiestrook 25 september 2021

Momenteel wordt op de ADW-noord de water-compensatiestrook gerealiseerd. Wat is de aanleiding hiervoor?

Door de bouw van het windpark neemt het verharde oppervlakte in het gebied toe. Daardoor gaat regenwater sneller naar het oppervlaktewater. Als er geen maatregelen getroffen worden, zouden de watergangen deze extra hoeveelheid water niet aankunnen. En dat heeft gevolgen op de bedrijfsvoering in het gebied.

Om die reden legt Windpark Zeewolde als het ware extra water aan. Dit gebeurt door de Wulptocht te verbreden en hier een natuurvriendelijke oever aan te leggen. De werkzaamheden worden in september en oktober uitgevoerd, zodat deze gereed zijn voordat het najaar met relatief veel neerslag komt.