Vanaf 2020 zal het park ruim 280.000 huishoudens van groene stroom voorzien

Privacyverklaring

Windpark Zeewolde B.V., gevestigd aan Futenweg 8, 3898 LG Zeewolde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.windparkzeewolde.nl
Futenweg 8, 3898 LG Zeewolde
info@windparkzeewolde.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Windpark Zeewolde verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u vrijwillig verstrekt, bijvoorbeeld via het invullen van een contactformulier of via een mail direct aan info@windparkzeewolde.nl (denk aan een telefoonnummer of adres)
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Apparaat type (of u onze website bezoekt via PC, tablet of mobiele telefoon)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@windparkzeewolde.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Windpark Zeewolde verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U sneller te kunnen bereiken (bv via een door u verstrekt telefoonnummer)
 • Windpark Zeewolde analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Windpark Zeewolde neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Windpark Zeewolde) tussen zit. Windpark Zeewolde gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • MailPoet: een nieuwsbriefsysteem dat wij gebruiken om nieuwsbrieven aan geïnteresseerden in op te maken en te versturen. Mailpoet maakt een lijst van alle mensen die hun naam en emailadres hebben opgegeven om de nieuwsbrief te ontvangen. Als zij zich weer uit willen schrijven kan dat via een link in de nieuwsbrief.
 • Microsoft Outlook: dit programma gebruiken we om emails te beantwoorden die via info@windparkzeewolde.nl binnen komen.
 • Google Analytics: Dit programma gebruiken wij om uw gedrag op de website te analyseren om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • WordPress: dit programma gebruiken wij om de inhoud (content) op de website te beheren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Windpark Zeewolde bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie Bewaartermijn Reden
Voor- en achternaam Tot opzegging van de nieuwsbrief Deze informatie is benodigd om de dienst ‘verzending nieuwsbrief’ goed uit te kunnen voeren
E-mailadres Tot opzegging van de nieuwsbrief Deze informatie is benodigd om de dienst ‘verzending nieuwsbrief’ goed uit te kunnen voeren
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt 7 jaar Correspondentie met bewoners en derden wordt bewaard in het archief.
Gegevens over uw activiteiten op onze website Zo lang de website live is Windpark Zeewolde analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
Apparaat type Zo lang de website live is Windpark Zeewolde analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Delen van persoonsgegevens met derden
Windpark Zeewolde verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Windpark Zeewolde gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Functionele cookie(s): Via onze website wordt de standaard WordPress cookie geplaatst voor een goede werking van de website. Meer informatie over de cookie is te vinden op: https://codex.wordpress.org/WordPress_Cookies
Statistieken cookie(s): Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Meer informatie over Google Analytics is te vinden op http://www.google.com/intl/nl/analytics/privacyoverview.html

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Windpark Zeewolde en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@windparkzeewolde.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Windpark Zeewolde wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Windpark Zeewolde neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo is onze website beveiligd met een SSL certificaat en wordt de website via ene onderhoudscontract met de webbeheerder voorzien van de laatste (veiligheids) updates. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@windparkzeewolde.nl.