Heeft u ook een vraag? Stel hem via info@windparkzeewolde.nl

Veelgestelde vragen

Windpark Zeewolde

Op dit moment staan er 220 windmolens in het gebied die stroom voor zo’n 110.000 huishoudens leveren. Het grootste deel is in 2003/2004 gebouwd en is veelal in eigendom van agrariërs die in het gebied wonen. Als de bouw van het nieuwe windpark in 2020 start, zullen de bestaande windmolens nog enkele jaren doordraaien en daarna worden afgebroken. De nieuwe turbines zullen bijna drie keer zoveel stroom opwekken met de helft minder molens.

Windpark Zeewolde bestaat uit ongeveer 322 Megawatt aan opgesteld vermogen; bijna een kwart van de doelstelling van de provincie Flevoland in 2020.

Met de nieuwe windmolens wordt jaarlijks ongeveer 500.000 ton CO2 vermeden.

Het windpark staat gepland in Zuidelijk Flevoland, ten noordenwesten van het dorp Zeewolde en ten oosten van Almere. Kijk bij Waar komt het windpark? voor de meest actuele informatie.

Nee, voordat er besloten wordt waar de windmolens van een windpark precies komen te staan, werden er eerst heel wat stappen doorlopen. Daarnaast hebben omwonenden op verschillende momenten in het proces de mogelijkheid op beslissingen of voorstellen te reageren. U leest alles over het proces en de inspraakprocedure voor Windpark Zeewolde op de pagina Inspraak.

Meedoen / participeren

Participeren, meedoen of voordeel hebben, kan op drie manieren:

 

  1. Via coöperatie De Nieuwe Molenaars (voor bewoners van Zeewolde en Almere).
  2. Via aantrekkelijke obligatieleningen
  3. Via Fonds Windpark Zeewolde

Algemene informatie over duurzaamheid, windmolens en windenergie

De draaiende rotorbladen van een windmolen maken geluid. Dit geluid is niet constant en hangt af van de windsnelheid en de soort molen. Lees meer.

Met slagschaduw wordt de schaduw bedoeld die de wieken van de molen kunnen veroorzaken. De slagschaduw reikt het verst als de zon laag staat. Door de wettelijke normen van geluid (en daarmee afstand tot woningen) en slagschaduw veroorzaken windmolens weinig hinder door slagschaduw. Lees meer.

Windmolens zijn verantwoordelijk voor minder dan 1% van alle vogelslachtoffers. Uit een Canadese studie blijkt dat katten, botsingen met ramen in gebouwen en hoogspanningskabels meer dan 95% van alle vogelslachtoffers veroorzaken  Lees meer. De 83 nieuwe turbines vervangen meer dan 200 oude turbines en hebben netto een positieve invloed op de vogels.

Het windpark staat op bepaalde momenten stil voor trekvogels. (bv ganzen)

Voor 1 bepaalde soort vogel (de zeearend) wordt een vogeldetectie systeem geimplementeerd.

Vleermuizen verblijven vaak generaties lang op dezelfde plekken en planten zich niet snel voort. Een kleine verandering in hun leefgebied kan grote impact hebben op de populatie, wat ze tot een relatief kwetsbare diersoortgroep maakt. Lees meerZe worden daarom op internationaal niveau beschermd onder de Conventies van Bern en van Bonn, en nationaal door de Flora- en Faunawet en de Natuurbeschermingswet. Het windpark staat op bepaalde uren en bij bepaalde weersomstandigheden stil voor vleermuizen.

Een windmolen moet op voldoende afstand van huizen staan om overlast te voorkomen. De strenge geluidsnormen zijn daarvoor bepalend. In de praktijk houdt dit in dat een windmolen minimaal 400 meter van de dichtstbijzijnde huizen af staat.

Een windmolen (windturbine) heeft wieken. Deze wieken, ook wel rotorbladen genoemd, laten een generator draaien, een soort dynamo. De generator zet de draaiende beweging van de wieken om in elektrische stroom.

Windmolens gaan zo’n 25 jaar mee.

Een moderne windmolen heeft een vermogen van ongeveer 4 MW en levert per jaar ongeveer 11 miljoen KWh. Eén molen levert stroom voor 3000 huishoudens. Of kan 350 sportvelden verlichten, of meer dan 100 kermissen laten draaien.

Windmolens staan soms stil, bijvoorbeeld als het niet waait of voor onderhoud. Maar Nederland is een echt windland: de molens leveren 80% van de tijd schone stroom.

In de eerste 3 – 6 maanden levert een molen al evenveel energie op als de productie en bouw heeft gekost. Daarna levert de molen nog zo’n 25jaar lang schone, CO2-vrije energie.

Wind is niet regelbaar maar wel goed voorspelbaar. Op de momenten dat het niet waait, zijn er ook nog andere bronnen die ons stroomnetwerk voeden. Zo ben je altijd verzekerd van elektriciteit, zelfs als het even wat minder waait.