We houden rekening met trekvogels en andere vogelsoorten

Vogels

Bij het kiezen van een geschikte locatie voor windmolens is rekening gehouden met de vliegroutes en verblijfplaatsen van de vogels in dat gebied. Om eventuele hinder te voorkomen worden ze door verschillende bepalingen beschermd, zoals de Wet natuurbescherming. Dat is ook gedaan bij de ontwikkeling van het windpark. Uit de onderzoeken die gedaan zijn bij de ontwikkeling van het windpark is gebleken dat er met name positieve effecten zijn op de vogels. Dat komt omdat er 221 turbines verwijderd worden en er totaal 83 turbines terug komen.

Er worden maatregelen getroffen voor vogels:

Voor ganzen worden 2 turbines langs de A27 af en toe stilgezet. Dit is als de ganzen trekken van Scandinavie naar Spanje.

Voor de zeearend wordt een vogeldetectie systeem geimplementeerd.

Effecten

De aanwezigheid van windturbines heeft effect op vogels. Als windmolens in hun trek- of foerageergebied worden geplaatst vliegen zeer omheen, of ze zullen de turbines en het gebied wellicht willen mijden. De meeste vogels zien de turbines wel, alleen in groepen vogels, vogels die in de nacht en schemer vliegen en jagende vogels zien de wieken niet goed. Daardoor kunnen er incidenteel vogels tegen de wieken vliegen. In de praktijk is het aantal vogels dat dit overkomt verwaarloosbaar in vergelijking met andere vogelsterfgevallen door menselijk handelen. Jaarlijks sterven 100 miljoen of meer vogels doordat ze tegen ramen vliegen. Huiskatten zijn verantwoordelijk voor 500 miljoen dode vogels per jaar, hoogspanningsdraden voor 174 miljoen, pesticiden voor 72 miljoen en auto’s voor 60 miljoen. Windmolens kosten wereldwijd jaarlijks  zo’n 150.000 vogellevens. Bron

Meer informatie

RVO