Het park komt tussen de Knardijk, de A6, de A27 en de N305 te liggen.

Waar komt het windpark?

Het windpark wordt gerealiseerd in Projectgebied Zuid, ten noordwesten van Zeewolde en ten oosten van Almere. In dat gebied staan nu zo’n 220 windmolens, veelal in eigendom van agrariërs. Het grootste deel daarvan is gebouwd in de periode 2003 – 2004. De bestaande molens worden vanaf 2020 vervangen door 83 grote molens die meer energie opleveren. Zie de kaart hieronder.

De opstelling van de toekomstige windturbines op basis van het ontwerp Inpassingsplan. De cirkels om de huizen hebben een straal van 400 meter.