Windpark Zeewolde levert een forse bijdrage aan duurzaamheid, landschappelijke verbetering, regionale werkgelegenheid en lokale voordelen

Waarom dit windpark?

Duurzaamheid

Windpark Zeewolde levert meer dan 850.000 MWh aan energie. Hiermee kunnen meer dan 300.000 huishoudens van groene stroom worden voorzien. Daarmee levert het windpark een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse doelstellingen. Het vermindert het gebruik van fossiele brandstoffen, vermindert klimaatverandering en maakt Nederland minder afhankelijk van het buitenland.

Landschappelijke verbetering

Het windpark vervangt in 2026 meer dan 200 solitair los verspreid staande turbines. Het windpark vervangt deze door slechts 83 turbines, opgesteld in zes rustige lijnen. Door minder molens en de rustige lijnen wordt het landschappelijk beeld sterk verbeterd.

Regionale werkgelegenheid

De komst van het windpark zorgt voor directe en indirecte werkgelegenheid voor ondernemers en bewoners uit het gebied.

Voordeel voor de dorpen

De om het projectgebied liggende dorpskernen profiteren ook. Ze konden meedoen via de Nieuwe Molenaars, ze konden aantrekkelijke obligatieleningen verstrekken en kon nog steeds meedoen via het Fonds Windpark Zeewolde