Windpark Zeewolde levert een forse bijdrage aan de nationale doelstellingen voor duurzame energie

Waarom dit windpark?

Windpark Zeewolde zorgt met een vermogen van ongeveer 320 MW voor een forse bijdrage aan de opwekking van schone, duurzame elektriciteit. En dat is hard nodig, willen we minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen en klimaatverandering een halt toeroepen.

Bijdrage aan nationale doelstelling duurzame energie

In 2020 moet 14% van de Nederlandse energie duurzaam worden opgewekt. Om dit doel te bereiken zijn er verschillende vormen van duurzame energieopwekking nodig, waar windenergie een belangrijk onderdeel van vormt. Met de komst van Windpark Zeewolde wordt er 2,5 keer meer groene stroom opgewekt dan met de huidige molens in het gebied, tot minimaal het jaar 2045. De huidige molens leveren samen zo’n 354.000 MWh op jaarbasis. Door Windpark Zeewolde zal dit toenemen tot 850.000 MWh. Hiermee kunnen ruim 280.000 huishoudens van groene stroom worden voorzien. Daarmee levert het windpark een belangrijke bijdrage aan het Nationale Energieakkoord, dat werd gesloten in 2013.

Landschappelijke verbetering

Vanwege het opschalen en saneren worden de solitair staande turbines verwijderd en maken ze plaats voor minder turbines in nette rijen. Het resultaat is minder windmolens, meer duurzame energie en een rustiger en meer geordend beeld in het landschap.

Economisch voordeel voor de regio

Sinds de jaren ’90 geeft de windsector een belangrijke economische impuls aan de agrarische sector in Zeewolde. Door de komst van Windpark Zeewolde kan de verdiencapaciteit worden gehandhaafd tot na 2045. Alle bewoners, agrarisch ondernemers en moleneigenaren die in het ontwikkelgebied Zuidelijk Flevoland wonen, konden onder voorwaarden lid worden van Ontwikkelvereniging Zeewolde, die nu is overgegaan in Windpark Zeewolde B.V. Daardoor krijgen ze de kans gelijkwaardig in het park te investeren. Ook de inwoners van de kernen Zeewolde en Almere krijgen de kans om financieel te participeren tijdens de ontwikkeling en exploitatie van het windpark. De komst van het windpark zorgt verder ook voor directe en indirecte werkgelegenheid voor ondernemers en bewoners uit het gebied.

Voorbeeld voor participatie

Windpark Zeewolde B.V. is eigendom van een unieke samenwerking van meer dan 200 boeren, bewoners en ondernemers uit het buitengebied van Zeewolde. In dit gebied van meer dan 300 vierkante kilometer is meer dan 90% van de boeren, bewoners en ondernemers al aandeelhouder. Samen vormen zij het grootste boeren/burgerwindcollectief van Europa. Daarnaast krijgen alle inwoners van Almere en Zeewolde de gelegenheid om financieel te participeren. Lees meer.