Windpark Zeewolde is een gebiedsproces: iedereen kan meedoen

Wat is Windpark Zeewolde?

Windpark Zeewolde 
Het windpark, bestaat uit 83 Vestas windturbines, de hierbij behorende infrastructuur waaronder kabels, wegen, kraanopstelplaatsen, netinpassing, overige civiele- en elektrische infrastructuur en een hoog-voltage onderstation dat ook andere parken aansluit. Het Windpark is een 100% burger initiatief. Met 322 MW aan opgesteld vermogen is het windpark het grootste onshore windpark van Nederland en het grootste burger-windinitiatief van Europa.

Gebiedsinitiatief
Windpark Zeewolde B.V. is een uniek gebiedsinitiatief van meer dan 200 boeren, bewoners en moleneigenaren in het buitengebied van Zeewolde. In dit gebied van meer dan 300 vierkante kilometer is meer dan 90% van de boeren, bewoners en moleneigenaren al aandeelhouder. Samen vormen zij de grootste boeren/burgerwindcoöperatie van Europa.