Initiatiefnemers en bestuur

Initiatiefnemers Windpark Zeewolde
De initiatiefnemers van het windpark zijn de bewoners, grondeigenaren en -gebruikers en turbine eigenaren in het gebied waarin het windpark wordt gerealiseerd. Ieder van dezen kon certificaathouder worden in het windpark. De basis voor deelname was gelijkheid: iedere deelnemer had evenveel recht als de ander. Het merendeel van de deelnemers is agrarisch ondernemer.

Uiteindelijk hebben meer dan 300 mensen uit het projectgebied de benodigde financiële middelen voor de ontwikkelfase bijeengebracht en zijn certificaathouder geworden. Dat is meer dan 90% van alle bewoners in het projectgebied. Het windpark is dus zowel een 100% burgerinitiatief als een omwonenden initiatief.

Het windpark is volledig ontwikkeld door ingehuurde professionals.

Bestuur en directie
Het windpark heeft een 3-koppig bestuur dat wordt gevormd door twee boeren in dit gebied en de algemeen directeur. De algemeen directeur heeft ook de dagelijkse leiding.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Veenink                                   Sjoerd Sieburgh Sjoerdsma        Co’nn Rennen
Voorzitter                                       Algemeen Directeur                    Penningmeester