Boeren, bewoners en moleneigenaren uit het projectgebied bouwen samen Windpark Zeewolde

Wie ontwikkelt het windpark?

Initiatief en ontwikkeling Windpark Zeewolde
De initiatiefnemers van het windpark zijn de bewoners, grondeigenaren en -gebruikers en turbine eigenaren in het gebied waarin het windpark wordt gerealiseerd. Ieder van dezen kon certificaathouder worden in het windpark. De basis voor deelname was gelijkheid: iedere deelnemer had evenveel recht als de ander. Het merendeel van de deelnemers is agrarisch ondernemer, maar niet iedereen.

Uiteindelijk hebben meer dan 300 mensen uit het projectgebied de benodigde financiële middelen voor de ontwikkelfase bijeengebracht en zijn certificaathouder geworden. Dat is meer dan 90% van alle bewoners in het projectgebied. Het windpark is dus zowel een 100% burgerinitiatief als een omwonenden initiatief. Op dit moment zijn er 404 certificaathouders.

Het windpark is volledig ontwikkeld door ingehuurde professionals. De financiering van het eigen vermogen is bij elkaar gebracht door de initiatiefnemers.

Bestuur en directie
Het windpark heeft een bestuur dat wordt gevormd door boeren in dit gebied en door twee directeuren. De directeuren hebben ook de dagelijkse leiding en de verantwoordelijkheid voor de voortgang van de bouw.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wim Veldboom
voorzitter bestuur

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjoerd Sieburgh Sjoerdma
algemeen directeur

 

 

 

 

 

 

 

 

Ton Vrijdag
bouwdirecteur

 

 

 

 

 

 

 

 

Tonko Tonkes
bestuurslid

 

 

 

 

 

 

 

 

Marinus van Es
bestuurslid

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Scheperkeuter
bestuurslid

 

 

 

 

 

 

 

 

Co’nn Rennen
bestuurslid

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Veenink
bestuurslid