Wie ontwikkelt het windpark?

Op 18 november 2016 zetten de bestuursleden van Ontwikkelvereniging Zeewolde hun handtekening onder de oprichtingsdocumenten van Windpark Zeewolde BV. Ruim 200 bewoners, agrarisch ondernemers en turbine-eigenaren uit het projectgebied én een burgerwindcoöperatie zijn nu aandeelhouder geworden en financieren samen Windpark Zeewolde. Nog niet eerder is er een Nederlands windpark ontwikkeld met zoveel aandeelhouders uit de directe omgeving.

foto-oprichting-bv-c-windpark-zeewolde

De leden van het voorlopig bestuur van Windpark Zeewolde BV (achterste rij, vlnr: Tonko Tonkes, Co’nn Rennen, Wim Veldboom, Jan Veenink en Marinus van Es) en de eerste leden van het voorlopig STAK-bestuur (vlnr: Jan Schelling, Walter Kempenaar, Gerard Macleane) tekenen de documenten voor de oprichting van Windpark Zeewolde BV.

Van Ontwikkelvereniging naar BV

Afgelopen 1,5 jaar konden alle bewoners, agrarisch ondernemers en moleneigenaren uit het ontwikkelgebied (het gebied ten noordwesten van Zeewolde tot het oosten van Almere, zie gele gebied op het kaartje hieronder) lid worden van de Ontwikkelvereniging. Het is de grootste Ontwikkelvereniging voor een windpark in Nederland met ruim 200 leden. De Ontwikkelvereniging is nu overgegaan in een B.V. omdat de vergunningaanvraag moet worden ingediend door de entiteit die het Windpark gaat exploiteren. De leden financieren samen de ontwikkeling van Windpark Zeewolde; Windpark Zeewolde wordt dus letterlijk door het gebied ontwikkeld. Dat is voor een park van deze omvang uniek, en zal een forse impuls aan de regionale economie gaan geven.

HetGebied_3-geel_DEF

Het ontwikkelgebied (in geel) van Windpark Zeewolde.  

Windvereniging

De voorloper van de Ontwikkelvereniging is de Windvereniging, die in 2013 is opgericht om alle eigenaren van molens, grond en woningen én alle gebruikers van grond in het ontwikkelgebied te betrekken bij het proces van opschaling en sanering. Door lid te worden van de Ontwikkelvereniging (en later de BV.) konden zo veel mogelijk bewoners in het gebied ook daadwerkelijk participeren in het nieuw te ontwikkelen windpark. Nu de B.V. is opgericht zal de rol van de Windvereniging waarschijnlijk vervallen.

De Nieuwe Molenaars

Ook de bewoners in de directe omgeving van het park krijgen de kans om deel te nemen in de bouw van het windpark; in 2017 wordt De Nieuwe Molenaars opgericht voor bewoners uit Almere en Zeewolde, die net buiten het ontwikkelgebied wonen. Door deel te nemen in deze burgerwindcoöperatie kunnen zij mee-investeren in het park, en doordat de coöperatie ook een aandeel heeft in het windpark hebben de leden van de coöperatie ook medezeggenschap. Lees hier meer over De Nieuwe Molenaars.