Vanaf 2022 zal het park ruim 280.000 huishoudens van groene stroom voorzien

Woningwaarde

Veranderingen in de omgeving kunnen invloed hebben op de waarde van een woning. Denk aan nieuwbouw, een gewijzigd bestemmingsplan, de bouw van een bedrijven- of evenemententerrein of de bouw van (een) windmolen(s). Het is echter niet gezegd dat deze veranderingen altijd leiden tot woningwaardedaling. Recent onderzoek van de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam laat zien dat de plaatsing van een windmolen binnen een straal van twee kilometer van de woning kan zorgen voor een lagere woningprijs. De mogelijke daling na de komst van een windmolen ligt gemiddeld tussen de 1,4 en 2,3% ten opzichte van vergelijkbare woningen zonder windmolen in de buurt. Het maakt daarbij niet uit of het om één enkele molen of meerdere molens gaat. Het is zogezegd de eerste die het effect veroorzaakt, windmolens daarna veroorzaken dit effect niet (nog eens).

WOZ-waarde en planschade

Wie verwacht dat de waarde van zijn woning door de komst van windmolens daalt, en dat verschil graag gecompenseerd wil hebben, heeft twee mogelijkheden: de gemeente verzoeken de WOZ-waarde van hun huis te verlagen, of een planschadeclaim indienen op grond van het gewijzigde bestemmingsplan. Een woningwaardedaling van 2% wordt maatschappelijk aanvaardbaar geacht en komt niet in aanmerking voor planschade; gevallen rond de 2% moeten goed onderbouwd worden met een taxatierapport. Gevallen boven de 2% geven recht op planschade.

Hoeveel wordt er in de praktijk geclaimd?

Uit onderzoek blijkt dat aanvragen voor een verlaging van de WOZ-waarde niet zomaar worden gehonoreerd; van 2003 tot 2012 zijn er slechts 19 gerechtelijke uitspraken gedaan, waarvan er in 12 gevallen ook daadwerkelijk een prijsaanpassing plaatsvond. Planschadeclaims liggen in de meeste gevallen onder of op de grens van 2% en de uitgekeerde bedragen zijn relatief laag. De Raad van State deed tot op heden geen uitspraak ten aanzien van planschade door de komst van windturbines.

Welke maatregelen nemen de initiatiefnemers?

Projectontwikkelaars doen bij het vaststellen van het ruimtelijke plan al onderzoek naar zaken als geluid en slagschaduw. Door deze aspecten in het projectontwerp zo veel mogelijk te beperken, wordt ook planschade zoveel mogelijk voorkomen. Gemeenten kunnen planschade verhalen op initiatiefnemers.

Meer informatie

Factsheet NWEA

Website RVO over WOZ en Planschade