Nieuwsbericht

Windpark Zeewolde 26 augustus geopend 15 augustus 2022

Ruim 200 boeren openen Windpark Zeewolde, het grootste omgevingswindpark ter wereld 

Vrijdag 26 augustus hebben meer dan 200 boeren en omwonenden Windpark Zeewolde feestelijk geopend. Het windpark van 83 windturbines is volledig eigendom van de directe omgeving. En daarmee is het windpark in het buitengebied van Zeewolde het grootste omgevingswindpark ter wereld.

Lees verder: https://windparkzeewolde.nl/wp-content/uploads/2022/08/20220811-Persbericht-opening-grootste-omgevingswindpark-Windpark-Zeewolde.pdf

 

Nieuwsbericht

De exploitatieperiode van het windpark 5 mei 2022

In deze fase van afronding van de bouw van Windpark Zeewolde, maken we een doorkijkje naar de komende 20 jaar; de zogeheten exploitatieperiode. Tot nu toe waren de aannemers van WPZ aan het werk. Zij voerden de werkzaamheden uit om in het windpark alle wegen, fundaties, bekabeling en windturbines te realiseren.

Zodra windturbines door WPZ zijn overgenomen, komt een nieuwe partij in beeld: OutSmart. Zij zorgen voor de bedrijfsvoering van het gehele windpark. OutSmart is een ervaren partij die zorgt voor in totaal 639 windturbines en 6 onderstations verdeeld over vele projecten op land en op zee.

Jacco Witteveen van OutSmart is operation manager voor WPZ. Hij legt uit wat zij zoal doen voor WPZ: “Als eigenaarsvertegenwoordiger zitten we een beetje op de stoel van de eigenaars en zo denken we ook. OutSmart is het technisch geweten die de betrouwbaarheid van het windpark bewaakt. Daarnaast borgen we de veiligheid, zodat ongevallen voorkomen worden en iedereen gezond blijft. Van alles wat we doen willen we ook nog de zaken rondom het stroomcontract noemen, dit is tenslotte het inkomen van het windpark. Daarvoor verzorgen wij o.a. de dagelijkse beschikbaarheidsplanning richting Vattenfall en controleren we continue alle meterstanden en iedere afrekening. Voor de achterban is een storing van een windturbine het meest zichtbaar omdat deze dan stilstaat. Alle 83 windturbines en het onderstation zijn aangesloten op ons informatiesysteem dat alles registreert. Ons monitoringscentrum, dat 24 uur per dag 7 dagen in de week paraat is, zal direct de nodige acties ondernemen”.

 

Nieuwsbericht

Zeearend 14 februari 2022

Er is onlangs een zeearend in botsing geraakt met één van de turbines van ons windpark. WPZ ondersteunt duurzaamheid en de natuur in de breedste zin, we vinden het dan ook erg vervelend dat dit is gebeurd.

Het TV-programma EenVandaag heeft er een item over gemaakt: https://eenvandaag.avrotros.nl/embed/530912/

Op de radio is het programma ‘Vroege Vogels’ NPO radio1 terug te luisteren: https://www.nporadio1.nl/uitzendingen/vroege-vogels/371973b9-d634-4cd1-a092-167b1414ad7b/2022-02-13-vroege-vogels-radio-13-februari-2022 In het laatste kwartier van de uitzending gaat het over de zeearend (vanaf 2:44 uur).

WPZ gaat onderzoeken welke maatregelen we kunnen treffen voor de zeearend.

Nieuwsbericht

Ik doe mee met Windpark Zeewolde 15 januari 2022

Jeroen van de Glind en Jeroen van Loon behoren tot de ‘jongere garde’ van de medewerkers aan het windpark. Jeroen van de Glind, die al sinds zijn 16e in het vak zit, heeft meegewerkt aan de bouw, het onderhoud en de demontage van een groot aantal projecten in binnen- en buitenland. Jeroen van Loon werkt inmiddels zo’n vijf jaar in de wind en was betrokken bij een aantal grote windprojecten in Nederland. Als nieuwe generatie engineers, werpen zij dagelijks een frisse blik op ons project en dragen hun steentje bij aan het welslagen van  Windpark Zeewolde.

Jeroen van Loon (over de ander): “Jeroen werkte al jaren als turbinemonteur en reisde zo door vele landen in Europa en Azië. Al deze praktijkervaring komt hem regelmatig goed van pas. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de ankerkooien die met veel moeite binnen de gestelde toleranties geïnstalleerd konden worden. Toen Jeroen hierbij betrokken raakte, kwam de oplossing in een mum van tijd! Hij maakte een passende constructie – op een 10e van een millimeter precies gesneden met zijn laser-snijmachine. Daardoor viel de ankerkooi na plaatsing wél binnen de gestelde toleranties. Hiermee heeft Jeroen niet alleen een lastig probleem opgelost, maar ook nog eens veel tijd bespaard om de ankerkooien te stellen. Hij voegde er zelfs een oplossing aan toe waarmee de diverse mantelbuizen en aardingskabels exact op de juiste positie in het beton kwamen te staan. Iedereen was blij met deze oplossing.”

Jeroen van de Glind (over de ander): “Jeroen behoort tot het team WTG (windturbine-generator), dat onder meer verantwoordelijk is voor de afstemming met Vestas en het sitemanagement. Hij is een kei in het gezamenlijk ophelderen en afstemmen om zo (technische) problemen die de kwaliteit van het project aangaan, tijdig op te lossen. Een fijne collega om mee samen te werken, omdat hij een positieve houding heeft en oplossingsgericht is. Jeroen is al sinds een vroeg stadium betrokken bij het windpark en heeft bijvoorbeeld grotendeels de eisen voor de windturbines samengesteld en deze overlegd met onze leverancier Vestas. Hierdoor heeft hij veel kennis van de voorwaarden die wij gesteld hebben en de afspraken die onderling gemaakt zijn. Wanneer wij buiten in het veld bijvoorbeeld een kwaliteitsprobleem tegenkomen of situaties die vragen oproepen, is Jeroen ‘onze man die het weten kan’ en is hij degene die dit bij de juiste mensen adresseert en ervoor zorgt dat er een oplossing komt. Ook bewaakt hij de voortgang hierin, zodat er geen punten onbehandeld blijven. Een belangrijke taak, die ervoor zorgt dat de kwaliteit van de opgeleverde turbines op hoog niveau blijft.”

Voor onze beide ‘Jeroenen’ is er ook tot vele jaren na Windpark Zeewolde nog veel werk in de wind te verzetten!

Nieuwsbericht

Ik doe mee met Windpark Zeewolde 3 december 2021

Windpark Zeewolde is een gebiedsproces en een uniek lokaal initiatief. Geen grote energiemaatschappijen of andere bedrijven, maar boeren, windmoleneigenaren en bewoners realiseren met z’n allen dit bijzondere project. En daarom laten we graag iemand aan het woord die meedoet. Dat kan een boer zijn, een bewoner uit het gebied, een kraanmachinist, een technisch tekenaar, een uitvoerder of een veiligheidsfunctionaris. Want samen maken we Windpark Zeewolde.

Deze keer: Henk Ruiterkamp van GMB

Je kunt echt wel zeggen dat Henk Ruiterkamp bij ‘ons’ hoort. Zo lang en met zoveel betrokkenheid heeft hij zich ingezet voor het welslagen van Windpark Zeewolde. Henk werkt bij GMB (civiele aannemer) en was als tendermanager en realisatiemanager vanaf juli 2018 betrokken bij het project. “Het bleek al snel dat  Dura Vermeer samen met GMB (Windcombinatie DuraVermeer GMB) elkaar versterken voor het project, aldus Henk. “De voorselectie was in juli 2018, in november 2018 deden we onze aanbieding, het contract is vervolgens in april 2019 getekend. Een spannende tijd! Ik ben er full time mee bezig geweest.”

Henk is dus een constante factor in het project geweest en weet alles nog precies. Hij staat bekend als iemand met een gigantisch goed geheugen, die zijn zaakjes goed op orde heeft. Iemand die zijn afspraken nakomt en die liever samenwerkt dan ruzie maakt. De olie in
een team dus. Zo iemand heb je er graag bij.

“Ik heb iedere keer als er nieuwe mensen bij het project kwamen, uitgelegd dat ons werk veel impact heeft op het bedrijf van de perceeleigenaren en -gebruikers in het gebied, zegt Henk. “Ik heb zelf vroeger ook bij boerenbedrijven gewerkt, dus ik kan me goed in hun situatie verplaatsen. Samen met de accountmanagers hebben we zo goed mogelijk met hen gecommuniceerd. Dat is belangrijk.”

Het uitblijven van  Financial Close eind 2019 was wel even moeilijk volgens Henk. “Toen werd onze veerkracht wel even aangesproken: we hadden toen al 85 mensen buiten lopen en we wilden vol gas vooruit in januari. Bijna iedereen moest toen naar huis en uiteindelijk hebben we 75% andere mensen moeten zoeken toen we weer echt verder konden na de turbine-leverancierswissel en Financial Close in juni 2020. Maar gelukkig was de samenwerking en de communicatie met WPZ goed en hebben we onze tijd goed gebruikt.”

In december is de Windcombinatie gestart met de betonfundaties en voor de bouwvak waren alle fundaties klaar. En daarmee is het full time werk van Henk bij Windpark Zeewolde omgezet naar parttime op afroep. Henk is nu bezig met andere tenders en met de verhuizing van hun hoofdkantoor. “Als je je bedenkt wat we allemaal meegemaakt hebben: werken in extreem natte omstandigheden als gevolg van de planning, uitstel Financial Close, turbineleverancierswissel, Corona, en de extreme prijsstijgingen van dit jaar (als gevolg van Corona), is het een bijzonder project geweest en ben ik trots op wat we neergezet hebben met z’n allen. Ik kijk terug op een mooie tijd en ga voor een goede afronding.”

 

Nieuwsbericht

BOUWJOURNAAL Verkeersmaatregelen Vogelweg 24 november 2021

Op de Vogelweg zijn recent verkeersmaatregelen getroffen. Door het aanbrengen van een doorgetrokken dubbele gele streep en het plaatsen van bebording ‘Verboden in te halen’ hopen we toekomstige gevaarlijke verkeerssituaties te voorkomen.

Waarom zijn deze maatregelen eigenlijk nodig?

Deze worden ingevoerd om allereerst een veilige werkplek te garanderen voor alle medewerkers van ons windpark. Het gaat om alle locaties waar je een in-/uitrit van een ‘werkplek’ op de Vogelweg hebt, zoals alle parkwegen en ketenpark de Ruit. Daarom was er bij deze wegaansluitingen/ overkruizingen van het begin af aan al bebording aanwezig, om de snelheid van 80 naar 50 km/uur te brengen. Ook wordt op de parkwegen sinds het begin van de uitvoering al een maximum snelheid van 30 km/uur gehanteerd. Dit alles om aanrijdingen te voorkomen met alle mogelijke impact van dien. Voor de medewerkers én de weggebruikers zetten we veiligheid op nummer 1.

We hebben helaas moeten constateren dat het verlagen van de maximale snelheid niet heeft gewerkt. Collega’s en medewerkers, weggebruikers en externe bezoekers van het werkgebied hebben hun zorgen geuit over het onveilige rijgedrag van de verschillende weggebruikers op de Vogelweg. Daarop is contact gelegd met de politie en de provincie. Beide partijen hebben we nodig om de veiligheid op dit deel van de Vogelweg te verbeteren. De provincie als beheerder van de provinciale wegen, zij hebben de middelen in huis om extra beperkingen aan te brengen. En de politie omdat zij kunnen handhaven wanneer weggebruikers de maatregelen alsnog overtreden.

De aanpassingen op de Vogelweg zijn in de tweede helft van november ingevoerd. Hiervoor onze dank, ook aan alle oplettende medewerkers en heel graag met elkaar óp naar beter!

Nieuwsbericht

Fonds Windpark Zeewolde 18 november 2021

Gedurende de exploitatieperiode van 20 jaren stelt Windpark Zeewolde jaarlijks € 371.595 beschikbaar aan de gemeente Zeewolde zodat heel Zeewolde kan profiteren van het windpark. Ook Pure Energie en Eneco dragen hier aan bij. Het is een financiële bijdrage voor kwaliteitsverbetering van Zeewolde met de thema’s: duurzaamheid, leefbaarheid en landschap.

Het geld wordt door de gemeente uitgegeven in de vorm van een subsidie, in nauwe samenwerking met Windpark Zeewolde BV. Het is de bedoeling dat na juni 2023 bewoners, organisaties en bedrijven projectaanvragen kunnen indienen om voor een bijdrage in aanmerking te komen.

Gezamenlijk stellen Windpark Zeewolde en de gemeente hiervoor een beleidskader op. In dit kader staat o.a. beschreven aan welke voorwaarden aanvragen moeten voldoen om in aanmerking te komen voor deze subsidie. Sinds het voorjaar van 2021 zijn Co’nn Rennen en Wim Veldboom, bestuursleden van Windpark Zeewolde BV, met ambtenaren van de gemeente aan de slag gegaan om gezamenlijk tot dit beleid te komen. De notitie ‘Uitgangspunten gebiedsgebonden bijdrage Windpark Zeewolde’ is door het bestuur van Windpark Zeewolde BV voorgesteld en op donderdag 4 november ook door de gemeenteraad bekrachtigd. Deze vastgestelde notitie is de basis voor het beleidsplan gebiedsgebonden bijdrage dat in 2022 opgesteld wordt.

Inmiddels is besloten dat de gebiedsgebonden bijdrage voortaan “Fonds Windpark Zeewolde” zal heten. Check ook nog dit item https://www.zeewolde-actueel.nl/nieuws/gemeente/242285/windpark-zeewolde-heel-zeewolde-kan-ervan-profiteren- waarin dit onderwerp ook is opgenomen.

Nieuwsbericht

BOUWJOURNAAL Bouw en transport 1 oktober 2021

De bouw van Windpark Zeewolde is in volle gang. De actuele bouwactiviteiten, waarbij de vermelding ‘noord’ en ‘zuid’ de ligging van deze lijnstukken ten opzichte van de Vogelweg aanduidt:

A27-lijn De turbine van A27-09 moet nog worden opgebouwd. De ander turbines op de zuidzijde zijn gereed. Er is begonnen is met het opruimen en herstellen van de tijdelijke wegen, bochten en de keerlus bij A27-17. Op de  noordzijde staat de turbine A27-04 gereed om te worden afgebouwd. In de laatste turbines worden de kabels ingevoerd.

ADW-lijn Op de zuidzijde zijn de turbines ADW-09 en ADW-10 opgebouwd. Op de noordzijde staan alle turbines en is de aanleg van de watercompensatiestrook in uitvoering.

ADO-lijn Op de noordzijde is begonnen met de bouw van de laatste 4 turbines; ADO-01 t/m ADO-03 en ADO-08. Er is een start gemaakt met de bouw op de zuidzijde bij ADO-12 t/m ADO-14.

RDT-lijn Op de zuidzijde is de turbine bij RDT-13 gereed en worden de onderste mastdelen geplaatst bij RDT-11 en RDT-12. Op de noordzijde worden diverse turbines gebouwd en bladen aangebracht.

LPT-lijn Op de LPT-lijn zijn de onderste mastdelen geplaatst bij LPT-11 en LPT-12. Op de andere locaties wordt zand aangebracht voor de Vestas-onderdelen en de bouw van de giek.

SCH-lijn Hier is gestart met het opgraven van de lussen en het invoeren van de kabels in de fundaties.

Er vinden reguliere transporten plaats en indien strikt noodzakelijk kunnen er kortdurende wegafsluitingen aan de orde zijn.

Nieuwsbericht

Ik doe duurzaam 30 september 2021

Op zaterdag 16 oktober wordt in Zeewolde een duurzame markt georganiseerd: de #ikdoeduurzaam fair. Windpark Zeewolde is dan ook met een kraam vertegenwoordigd, van 10.00 – 16.00 uur staan we op het Kerkplein. Kijk ook eens op https://www.zeewolde.nl/duurzaamheid/doe-eens-duurzaam-week/ik-doe-duurzaam-fair  

Nieuwsbericht

Watercompensatiestrook 25 september 2021

Momenteel wordt op de ADW-noord de water-compensatiestrook gerealiseerd. Wat is de aanleiding hiervoor?

Door de bouw van het windpark neemt het verharde oppervlakte in het gebied toe. Daardoor gaat regenwater sneller naar het oppervlaktewater. Als er geen maatregelen getroffen worden, zouden de watergangen deze extra hoeveelheid water niet aankunnen. En dat heeft gevolgen op de bedrijfsvoering in het gebied.

Om die reden legt Windpark Zeewolde als het ware extra water aan. Dit gebeurt door de Wulptocht te verbreden en hier een natuurvriendelijke oever aan te leggen. De werkzaamheden worden in september en oktober uitgevoerd, zodat deze gereed zijn voordat het najaar met relatief veel neerslag komt.