Nieuwsbericht

Transformatorstation klaar voor groene stroom Windpark Zeewolde 7 mei 2021

De 150 kV verbinding van het transformatorstation staat onder spanning en is gereed om de opgewekte groene stroom naar TenneT te transporteren. Komende maanden worden naar verwachting de eerste windturbines aangesloten op het transformatorstation en wordt de eerste stroom geleverd. Het totale project is klaar in het najaar van 2022.

Het transformatorstation heeft een capaciteit van 480 MVA. De spanning uit de windturbines van 33.000 volt wordt opgewerkt naar 150.000 volt. Dat gebeurt met twee transformatoren van 240MVA, die elk bijna 200 ton wegen. De stroom op 150.000 volt spanning wordt via een 6 km lange kabel rechtstreeks aan het hoogspanningsnetwerk van TenneT geleverd. De investering van het transformatorstation was enkele tientallen miljoenen euro’s. Het netwerk heeft een ontheffing van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en is een Gesloten Distributie Systeem.

Nieuwsbericht

Grote mijlpaal: eerste torendeel is geplaatst 6 mei 2021

Op maandag 3 mei is het eerste deel van de turbine op de ADW-08 geplaatst. Hiermee is een grote mijlpaal in het project bereikt. Het deel is gehesen met de zogenoemde pre-installatiekraan. Hierna neemt de grotere kraan het werk over om o.a. de overige twee torendelen, de nacelle, de hub en de rotorbladen te plaatsen. Een aantal van deze onderdelen is inmiddels ook geleverd en wordt voorbereid bij ADW-07. De rotorbladen staan “geparkeerd” op de parkeerstrook bij ADW-09. Vanaf het fietspad langs de Grote Trap kunt u de onderdelen goed zien liggen. Let u er wel op dat u i.v.m. de veiligheid niet in de buurt komt als er gehesen wordt en de aanwijzingen ter plekke opvolgt.

Nieuwsbericht

Bewust Veilig Dag 25 maart 2021

Op woensdag 24 maart vond de Bewust Veilig Dag plaats op de bouwlocaties van Windpark Zeewolde. Op deze dag besteedt de bouwbranche (o.a. vanuit Koninklijke Bouwend Nederland) speciale aandacht aan veiligheid, vanuit het gezamenlijk belang dat dat iedereen aan het einde van de werkdag weer gezond en veilig thuis komt en aan het eind van zijn loopbaan gezond en fit met pensioen gaat. Aannemer WDG gaf hier invulling aan door het verstrekken van de Veiligheidskrant en WPZ voegde daar de Nieuwsflits Veiligheid aan toe. Op alle lijnstukken in het project is een toolbox gehouden over dit onderwerp. Een aantal van deze toolbox-bijeenkomsten is bijgewoond door een veiligheidsambassadeur van WPZ, om veiligheid als belangrijk speerpunt in het project te onderschrijven. Er was alle ruimte voor een open dialoog over dit onderwerp. Ervaringen werden uitgewisseld en er is over en weer goed doorgevraagd en/of uitgelegd hoe men veiligheid in ons project ervaart. Ter afsluiting reikte WDG nieuwe polo’s aan de medewerkers uit. WPZ wenst de bouwmensen nog veel veilige, zonnige werkdagen toe in Zeewolde.

     

Nieuwsbericht

Bomen geplant Bosruiterweg 20 maart 2021

Om de tijdelijke bouwwegen en parkwegen aan te kunnen leggen zijn tientallen bomen gekapt. Hierbij is afgesproken dat deze bomenkap gecompenseerd wordt door nieuwe bomen aan te planten. Dit gebeurt enerzijds op de locaties waar de tijdelijke bouwwegen geweest zijn op de oorspronkelijke plek. Zo worden de bestaande bomenlanen hersteld. Daarnaast is een locatie gezocht waar het landschappelijk een toegevoegde waarde heeft bomen aan te planten. Deze locatie is in overleg tussen de aannemerscombinatie WDG en Staatsbosbeheer gevonden langs de Bosruitertocht. Hier zijn de afgelopen weken 50 nieuwe eiken geplant.

Nieuwsbericht

Ik doe mee met Windpark Zeewolde 4 februari 2021

Windpark Zeewolde is een gebiedsproces en een uniek lokaal initiatief. Geen grote energiemaatschappijen of andere bedrijven, maar u realiseert met z’n allen dit bijzondere project. En daarom laten we iedere maand iemand aan het woord die meedoet. Dat kan een boer zijn, een bewoner uit het gebied, een kraanmachinist, een technisch tekenaar, een uitvoerder of een veiligheidsfunctionaris. Want samen maken we Windpark Zeewolde.

Deze keer: Nicky Lubko

Nicky werkt sinds 2019 voor Van den Heuvel en is van het begin af aan bij Windpark Zeewolde betrokken. Een toegankelijke, vrolijke en trotse uitvoerder én ontzettend enthousiast over het werk dat hij met het hele team van 30 á 35 man, verzet voor het windpark.

‘Project Zeewolde begon voor ons in eerste instantie in de werkvoorbereiding vanuit Heesch, maar voltrok zich al snel hier op locatie: vanaf begin 2020 werden onder meer het depot op de Ruit ingericht, er werden proefsleuven gemaakt om de kabels en leidingen op de tracés in beeld te brengen, daarna volgden de open ontgravingen, het ploegen en dan naderhand de afwerking van de kavelpaden en slootkanten en dergelijke.’ Nicky vindt dat het werk goed is verlopen in het afgelopen jaar: ‘Natuurlijk heb je te maken met weersomstandigheden en zaken als een Financial Close, waar je zelf geen invloed op hebt. Maar vanuit Van den Heuvel zijn we er door het treffen van de juiste voorzieningen steeds volop voor gegaan en hebben we onze planningen zeker goed gehaald. Snel schakelen waar mogelijk, de korte lijnen in onze organisatie én goede projectvoorbereiding zijn wat mij betreft de belangrijkste elementen om het gewenste eindresultaat te behalen.’

Bij de ploeg van Van den Heuvel zitten sommige mannen in de kost, zij kiezen voor wat langere werkdagen en gaan op vrijdag vroeg weer naar huis. Anderen werken juist de reguliere bouwtijden en gaan dagelijks terug naar huis. Ook worden er mensen lokaal ingehuurd met als doel gezamenlijk een optimale voortgang in het werk te hebben.

‘Voor mij is goede voorbereiding hét belangrijkste. Als ik alleen al denk aan de 480 haspels met 3 soorten kabels die hier geleverd zijn. Die moet je gestructureerd per lijnstuk klaarzetten en verwerken, alles op een vaste manier zodat iedereen die ermee werkt weet wat de bedoeling is. Ja dat vind ik mooi, als alles dan op rolletjes loopt en dat je daar op kunt vertrouwen!’ Nicky is er trots op om mee te werken aan het grootste windpark op land. Ook het feit dat hij, net als enkele van zijn collega’s, werd verkozen tot Veiligste Medewerker in dit project is een mooie eer.

Wat hij nog wil toevoegen aan dit interview? ‘Als wij straks weggaan van het project, moeten wij niet alleen, maar vooral de boer tevreden zijn over ons werk!’

Nieuwsbericht

Onderzoek vlieggedrag ganzen 23 november 2020

Op dit moment wordt er op een perceel aan de Gruttoweg onderzoek gedaan naar vlieggedrag van grauwe ganzen en kolganzen met 3D-vogelradar Max. Max bestaat uit een kleine container waarin computers staan en een draaiende radar erboven op. De radar is gericht op de beoogde vliegroute voor ganzen bij de A27. Daarnaast wordt er regelmatig persoonlijk gekeken welke vogels er vliegen. Het doel van het onderzoek is om te bepalen hoe grauwe ganzen en kolganzen vliegen en mogelijk anticiperen op de bestaande windturbines. Passen de grauwe ganzen en kolganzen hun vliegroute (richting en hoogte) aan bij het naderen en passeren van de bestaande turbines? Met de resultaten bepalen wij in hoeverre de nieuwe turbines een barrière gaan vormen voor de vogels en of, en zo ja hoeveel, van de al geplande stilstandvoorziening daadwerkelijk nodig is.

Nieuwsbericht

Transport en plaatsing transformatoren snel en vakkundig 25 augustus 2020

Op zaterdag 22 augustus zijn de twee 150/33kV transformatoren aangekomen bij het transformatorstation op de Ruit aan de Vogelweg. Een grote mijlpaal voor het project! De transformatoren zijn in de fabriek van ABB in Polen gemaakt en vervolgens eind juli met de trein naar de Poolse kust vervoerd. Daar gingen ze op een schip naar Schiedam, waarna ze op een binnenvaartschip in Zeewolde aankwamen. ’s Ochtends heel vroeg werden ze vervolgens op een dieplader gehesen en zijn ze onder verkeersbegeleiding naar de site vertrokken. De laatste handeling was het hijsen van de transformatoren op de zogenoemde ‘poeren’. Daar hebben ze hun eindbestemming bereikt.

De transformatoren zorgen o.a. voor het transport van de elektrische energie naar het station van Tennet aan de Bloesemlaan. Ze zijn ongeveer 8 x 2 x 4 meter en wegen 120.000 kilo per stuk. Ze worden de komende tijd verder aangesloten en zullen vanaf de zomer van 2021 hun werk gaan doen.

 

 

Nieuwsbericht

Machinaal ploegen parkbekabeling 28 mei 2020

In de tweede helft van maart is aannemer WDG (Windcombinatie DuraVermeer-GMB) met partner Van den Heuvel gestart met het machinaal inploegen van de eerste 7 kilometer aan (33kV) parkbekabeling, voor de windturbines van het Windpark Zeewolde.

Met een speciale techniek van machinaal ploegen, worden de kabels, de mantelbuis en de kabelbeschermband door het blad van de ploeg op de juiste diepte van anderhalve meter aangelegd. De lier, voorzien van rupsen, trekt met een staalkabel de ploeg naar zich toe. Aan de achterzijde van de ploeg bevindt zich de rupstrailer waar de verschillende haspels in hangen. Na het ploegen wordt door de rupskraan het maaiveld geëgaliseerd.

In totaal wordt er 330 kilometer 33kV-kabel en 110 kilometer mantelbuis ten behoeve van de glasvezel aangelegd. Het tracé van de kabels wordt digitaal ingemeten en de uiteinden worden gemarkeerd zodat na het plaatsen van de windturbines de kabel eenvoudig kan worden opgegraven, ingevoerd en aangesloten in de turbine.

Met deze techniek worden de kabels met vier à vijf kilometer per uur in de grond gelegd. Het geeft een zo beperkt mogelijke structuurschade aan het bouwland en de grondwaterstand blijft gelijk. Doordat er weinig tot geen nabewerking nodig is, kan het land na het ploegen al snel weer in gebruik worden genomen door de boer.

Nieuwsbericht

Bouw transformatorstation 6 mei 2020

De bouw van het transformatorstation aan de Vogelweg, begon in januari met het heien van de palen voor de betonnen fundering. Nadat vervolgens de werkvloer op het zandbed was gestort en voldoende was uitgehard, zijn de betonpaalkoppen gesloopt. De vrijgekomen paalwapening werd in de constructieve betonvloer opgenomen en door ijzervlechters is de dubbele wapening voor de constructievloer aangebracht. Gelijktijdig zijn op de plaats van de toekomstige wanden wapeningsstaven (stekken) aangebracht voor het verband tussen vloer en wanden. Nadat de zijbekisting van de vloer was aangebracht, was de vloer stortklaar.

Het beton werd gestort met een betonpomp met een arm van 33 meter. Er ging circa 90 m3 beton in de vloer, dit zijn 7 betonmixers vol. Vervolgens is het beton m.b.v. een laser op de juiste hoogte afgewerkt. Na een aantal uren kon het beton met een vlinderapparaat vlak en dicht geschuurd worden en moest het verharden. Tijdens dit verhardingsproces werd de betonsterkte m.b.v. een rijpheidsmeter gemeten en is o.a. vastgesteld wanneer de zijbekisting kon worden verwijderd.

Hierna volgden de zgn. scherfwanden van 7 meter hoog en de fundaties voor de transformatoren. Deze werkzaamheden zijn naar verwachting begin juni afgerond. De bouw van dit deel wordt vanwege corona met minder mensen tegelijk uitgevoerd dan oorspronkelijk gepland, zodat men voldoende afstand kan houden van elkaar.

Nieuwsbericht

Aanleg 150 kV hoogspanningskabel 24 april 2020

Als onderdeel van Windpark Zeewolde is in de afgelopen periode een (150 kV) hoogspanningskabel aangelegd. Deze kabel ligt van de Bloesemlaan naar de Vogelweg, over een totaal traject van circa 6,6 kilometer. De eerste delen van deze 150 kV-kabel zijn half februari op een speciaal transport vanuit Frankrijk, door België, in Zeewolde geleverd. Elke kabelhaspel, die was voorzien van circa 1100 meter kabel, werd onder zorgvuldige veiligheidsvoorschriften van de vrachtwagen gehesen.

Op het kabeltraject vond onder meer een 16 meter diepe, gestuurde boring plaats. Deze ging onder een aantal percelen met fruitbomen door, om de kabel van de TenneT-locatie aan de Bloesemlaan naar de Schollevaarweg te leiden. Deze boring had een totale lengte van circa 675 meter en nam enkele werkdagen in beslag. Vanaf de Schollevaarweg is de kabel in een open sleuf, via de Duikerweg naar het tussenstation op de Vogelweg geleid. De kabel ligt als zes deel-stukken in de bermen aan de Vogelweg, Duikerweg en Schollvaarweg en als gestuurde boring van de Schollevaarweg naar het TenneT-station. In de periode mei/juni worden de verbindingshulpstukken aangelegd, vanuit een werkplaatscontainer. Deze activiteiten vinden in een langzamer tempo plaats dan oorspronkelijk was gepland. Reden hiervan is dat er door de afstandsregels rond corona, in de container met slechts twee personen (en niet vier) kan worden gewerkt.

Hiermee worden de aanlegwerkzaamheden van de hoogspanningskabel afgerond. Uiteindelijk vindt de energielevering van de windturbines, via het transformatorstation, naar het TenneT-station plaats via deze kabel en kan de energie naar circa 280.000 individuele huishoudens worden getransporteerd.