Gebiedsbewoners

Windpark Zeewolde

Windpark Zeewolde is een 100% gebiedsinitiatief van alle bewoners uit het 200km grote projectgebied waar de molens staan. Ook de gebieden en gemeentes aangrenzend aan het projectgebied was de mogelijkheid geboden om mee te doen. Zie het kaartje welke gebieden dat zijn.

Deelname is via een obligatielening. De obligatielening is in april 2022 succesvol gerealiseerd. Nieuwe inschrijvingen zijn niet meer mogelijk.