Batterij

Batterij Park Zeewolde

Het windpark heeft haar batterij activiteiten verkocht aan Batterij Park Zeewolde BV. Op dit moment loopt de ontwikkeling van dit batterijproject.

In de provincie Flevoland is sprake van een overvol hoogspanningsnet, zowel aan invoeding als aan afname. Liander heeft Flevoland verklaard als congestiegebied aan invoeding en heeft in november een congestieonderzoek gestart voor afname. Dit betekent dat enerzijds nieuwe hernieuwbare energiebronnen in Flevoland niet aangesloten kunnen worden. Anderzijds kunnen nieuwe stroomafnemers op bedrijfsniveau in Flevoland binnenkort geen nieuwe afname contracten meer krijgen.

Het batterij systeem zou kunnen helpen op meerdere wijzen. De batterij kan stroom opslaan die opgewekt is door wind en zon en kan zo dus voorkomen dat het net ingevoed wordt als het net al te vol is. In de huidige situatie worden windparken stilgezet en gaat duurzame energie verloren. De batterij kan opgeslagen stroom leveren als het net te leeg is. De batterij kan daarnaast per minuut stroom opslaan en leveren zodat pieken en dalen op het elektriciteitsnet als gevolg van weersafhankelijke energieproductie worden afgevlakt (bijvoorbeeld onverwachte wolk voor de zon) en zo wordt een bijdrage geleverd aan het versterken van de nodige stabiliteit van het elektriciteitsnet.

Met de batterij zou BPZ kunnen helpen met de grote behoefte aan congestiemanagement en flexibiliteit op de elektriciteitsmarkt en levert het een bijdrage aan de transitie naar een robuuste, stabiele en duurzame energievoorziening in Nederland.

Batterijen krijgen geen subsidie en kennen geen vast inkomen. Het project is beduidend risicovoller dan gesubsidieerde projecten zoals wind of zon.