Flora & fauna

We houden rekening met trekvogels en andere vogelsoorten

Windpark Zeewolde heeft een positief effect op de vogels. Dat komt omdat er 221 turbines verwijderd worden en er totaal 83 turbines terug komen.

Voor vogels doen we het volgende:

  • Voor ganzen zetten we 2 turbines langs de A27 af en toe stil. Dit is wanneer de ganzen trekken van Scandinavie naar Spanje.
  • Voor de zeearend wordt een vogeldetectie systeem geimplementeerd.
  • Zwarte wieken worden onderzocht.

Effecten
De meeste vogels zien en mijden windturbines. Alleen groepen vogels, vogels die in de nacht en schemer vliegen en jagende vogels zien de wieken niet goed. Daardoor kunnen er incidenteel vogels tegen de wieken vliegen. In de praktijk is het aantal vogels dat dit overkomt verwaarloosbaar in vergelijking met andere vogelsterfgevallen door menselijk handelen. Jaarlijks sterfte van vogels:

  • Auto’s: 60 miljoen
  • Pesticiden: 72 miljoen
  • Tegen ramen vliegen: 100 miljoen
  • Hoogspanningsdraden: 170 miljoen
  • Huiskatten: 500 miljoen
  • Windmolens: 0.2 miljoen

Vleermuizen
Windpark Zeewolde zet periodiek windturbines stil voor vleermuizen. Dat gebeurt vooral in de najaarsmaanden bij zonsopgang en zonsondergang.

Vleermuizen verblijven vaak generaties lang op dezelfde plekken en planten zich niet snel voort. Een kleine verandering in hun leefgebied kan impact hebben op de populatie, wat ze tot een relatief kwetsbare diersoort maakt. Daarom zetten we windturbines periodiek stil.