Slagschaduw

Slagschaduw is een bewegende schaduw door het draaien van de rotorbladen

Als de zon op de draaiende wieken van een windmolen schijnt, veroorzaakt dit een bewegende schaduw: slagschaduw. De kans dat er slagschaduw optreedt is in het voor- en najaar het grootst, omdat dan de zon wat lager aan de hemel staat. Als de slagschaduw op een raam van een huis valt, kan de afwisseling tussen licht en donker als hinderlijk worden ervaren.

De norm

Er zijn wettelijke normen voor de maximale slagschaduw. Uitgangspunt is een raam van een woning. Niet bijvoorbeeld een tuin. De wet schrijft voor dat de hinderduur door slagschaduw jaarlijks gedurende 17 dagen meer dan 20 minuten mag bedragen, en de hinderduur de overige dagen van het jaar minder dan 20 minuten per dag mag bedragen. U kunt dit nalezen in de Activiteitenregeling milieubeheer (Activiteitenbesluit).

Stilstandvoorziening

Onze windmolens hebben stilstandvoorziening. Stilstand is vooraf te regelen met behulp van apparatuur op de molen. Die apparatuur meet de lichtval en de stand van de rotor. Als de molen meer slagschaduw gaat veroorzaken dan toegestaan, schakelt hij uit. Omdat de stilstand vooraf in te regelen is, kan ervoor gekozen worden de voorziening in overeenstemming met omwonenden in te regelen.

Hoe groot is de kans op slagschaduw?

Niet alle woningen in de omgeving van een windmolen hebben veel slagschaduw. Een woning ten zuiden van een molen heeft bijvoorbeeld bijna geen slagschaduw. Aan de hand van rekenmethodes is vooraf vast te stellen op welke dagen en op welk moment van de dag er slagschaduw kán optreden. Maar of de slagschaduw dan ook daadwerkelijk optreedt, hangt af van de volgende punten:

  • is het die dag onbewolkt?
  • is die dag de wind uit zo’n richting dat de wieken op het raam gericht staan?
  • is er die dag voldoende wind om de wieken te laten draaien?

Waar u vanuit kunt gaan, is dat er niet langer slagschaduw op uw huis zal zijn dan wettelijk is toegestaan.