Gebiedsfonds

Windpark Zeewolde

Windpark Zeewolde is de grootste bijdrager aan het Windpark Zeewolde Fonds, gedurende de exploitatieperiode van 20 jaren is dat jaarlijks € 340.000.

Met dit fonds kunnen inwoners van de gemeente Zeewolde mooie dingen doen. De thema’s zijn ‘leefbaarheid, duurzaamheid en landschap’ van Zeewolde.
De projecten waar een bijdrage aan wordt verleend kunnen, voor maximaal de helft, uit het fonds worden gefinancierd. De andere helft moet door de initiatiefnemers zelf worden opgebracht. Dat kan in geld, maar ook in arbeidsuren. “Je kunt als initiatiefnemer alle vrijwilligersuren verrekenen”, legde wethouder Ernst Bron uit. Ieder vrijwilligersuur heeft daarbij een waarde van €22,50.

De gemeente Zeewolde bepaalt uiteindelijk welke projecten subsidie krijgen. Het fonds wordt dus niet beheerd door Windpark Zeewolde.
Windpark Zeewolde bepaalt ook niet wie wel of niet in aanmerking komt. Het is een onafhankelijk fonds waarin de gemeente bepaalt.

Voor meer informatie zie de speciale website van de gemeente: https://www.zeewolde.nl/subsidie-aanvragen-en-verantwoorden