Ligging

Het windpark is gesitueerd tussen de Knardijk, de A6, de A27 en de N305.

Projectgebied

Het projectgebied is ongeveer 10 bij 20 kilometer, dus circa 200 vierkante kilometer. Het projectgebied is gelegen in de gemeente Zeewolde en de gemeente Almere, tussen:

  • De snelweg A27 aan de westzijde,
  • De snelweg A6 aan de noordzijde,
  • De provinciale weg N305 aan de zuidzijde,
  • De dijk die Zuidelijk Flevoland scheidt van Oostelijk Flevoland, de Knardijk, aan de oostzijde

Configuratie

Het Windpark heeft 83 turbines verspreid over zes lijnopstellingen:

  • A27-lijn langs de A27 snelweg
  • ADW-lijn ten westen van de Adelaarstocht direct langs de ecologische hoofdstructuur
  • ADO-lijn ten oosten van de Adelaarstocht
  • RDT-lijn langs de Roerdomptocht
  • LPT-lijn langs de Lepelaartocht
  • SCH-lijn parallel aan het oostelijk deel van de Schollevaarweg