Bomen geplant Bosruiterweg

20 maart 2021

Om de tijdelijke bouwwegen en parkwegen aan te kunnen leggen zijn tientallen bomen gekapt. Hierbij is afgesproken dat deze bomenkap gecompenseerd wordt door nieuwe bomen aan te planten. Dit gebeurt enerzijds op de locaties waar de tijdelijke bouwwegen geweest zijn op de oorspronkelijke plek. Zo worden de bestaande bomenlanen hersteld. Daarnaast is een locatie gezocht waar het landschappelijk een toegevoegde waarde heeft bomen aan te planten. Deze locatie is in overleg tussen de aannemerscombinatie WDG en Staatsbosbeheer gevonden langs de Bosruitertocht. Hier zijn de afgelopen weken 50 nieuwe eiken geplant.

Deel item: