BOUWJOURNAAL Bouw en transport

2 juli 2021

De bouw van Windpark Zeewolde is in volle gang. De actuele bouwactiviteiten, waarbij de vermelding ‘noord’ en ‘zuid’ de ligging van deze lijnstukken ten opzichte van de Vogelweg aanduidt:

A27-noord De laatste fundaties zijn gestort en worden aangevuld.

A27-zuid De onderste turbinemasten van A27-11 t/m A27-14 zijn geplaatst. De resterende fundaties worden gereed gemaakt voor werkzaamheden Vestas.

ADO-noord De onderste turbinemasten bij ADO-09 t/m ADO-10 zijn geplaatst. De turbines van ADO-04 t/m ADO-07 zijn geplaatst.

ADO-zuid De laatste fundaties zijn gestort en aangevuld. De fundatie van ADO-21 is gestort.

ADW-noord De turbines bij ADW-08 t/m ADW-01 zijn geplaatst en worden ingeregeld.

ADW-zuid Het onderste turbinemastdeel bij ADW-09 is aangebracht en het onderste turbine-mastdeel bij ADW-10 wordt geplaatst. Enkele locaties worden gereed gemaakt voor werkzaamheden Vestas.

RDT-noord De fundaties zijn gestort en aangevuld. De locaties RDT-10 t/m RDT-07 worden gereed gemaakt voor werkzaamheden Vestas.

RDT-zuid Enkele locaties worden gereed gemaakt voor werkzaamheden Vestas.

LPT-lijn De fundaties van LPT-03 t/m LPT-08 zijn gestort. De laatste fundaties op deze lijn worden voorzien van wapening en stortklaar gemaakt.

SCH-lijn De fundaties van SCH-09 t/m 05 zijn gestort. De fundaties van SCH-09 t/m SCH-07 worden aangevuld. Op de resterende fundaties is men bezig met de wapening en worden stortklaar gemaakt.

Transport Geen bijzonderheden. De wegafsluitingen en/of andere verkeershinder die wij verwachten zijn kortdurende onderbrekingen van de doorstroming van wegverkeer, onder begeleiding van verkeersregelaars. Fietsers worden omgeleid waar nodig. Voor informatie over de verschillende transportroutes verwijzen wij naar ons bericht van 1 juni 2021.

Deel item: