BOUWJOURNAAL Bouw en transport

15 juni 2021

De bouw van Windpark Zeewolde is in volle gang. De actuele bouwactiviteiten, waarbij de vermelding ‘noord’ en ‘zuid’ de ligging van deze lijnstukken ten opzichte van de Vogelweg aanduidt:

A27-noord De laatste fundaties zijn gestort en worden aangevuld.

A27-zuid Diverse locaties worden gereed gemaakt voor werkzaamheden Vestas. De turbines bij A27-11 en A27-12 worden geplaatst.

ADO-noord Diverse locaties worden gereed gemaakt voor werkzaamheden Vestas. De turbines bij ADO-07 t/m ADO-04 worden geplaatst.

ADO-zuid De laatste fundaties worden gestort en de reeds gestorte fundaties worden aangevuld. In de fundatie van ADO-21 wordt de wapening geplaatst en stortklaar gemaakt.

ADW-noord De turbines bij ADW-08 t/m ADW-01 worden geplaatst.

ADW-zuid Enkele locaties worden gereed gemaakt voor werkzaamheden Vestas. De turbines bij ADW-09 en ADW-10 worden geplaatst.

RDT-noord Diverse fundaties worden gestort en de reeds gestorte fundaties worden aangevuld.

RDT-zuid De fundaties zijn gestort en de grond is aangevuld.

LPT-lijn Diverse fundaties worden voorzien van ankerkooien en wapening. De laatste fundaties worden uitgegraven en voorzien van mantelbuizen.

SCH-lijn Op de diverse locaties is begonnen met het plaatsen van de ankerkooien en wapening. De fundaties van SCH-09 t/m SCH-07 zijn gestort.

Transport Geen bijzonderheden. De wegafsluitingen en/of andere verkeershinder die wij verwachten zijn kortdurende onderbrekingen van de doorstroming van wegverkeer, onder begeleiding van verkeersregelaars. Fietsers worden omgeleid waar nodig. Voor informatie over de verschillende transportroutes verwijzen wij naar ons bericht van 1 juni 2021.

Deel item: