BOUWJOURNAAL Bouw en transport

1 oktober 2021

De bouw van Windpark Zeewolde is in volle gang. De actuele bouwactiviteiten, waarbij de vermelding ‘noord’ en ‘zuid’ de ligging van deze lijnstukken ten opzichte van de Vogelweg aanduidt:

A27-lijn De turbine van A27-09 moet nog worden opgebouwd. De ander turbines op de zuidzijde zijn gereed. Er is begonnen is met het opruimen en herstellen van de tijdelijke wegen, bochten en de keerlus bij A27-17. Op de noordzijde staat de turbine A27-04 gereed om te worden afgebouwd. In de laatste turbines worden de kabels ingevoerd.

ADW-lijn Op de zuidzijde zijn de turbines ADW-09 en ADW-10 opgebouwd. Op de noordzijde staan alle turbines en is de aanleg van de watercompensatiestrook in uitvoering.

ADO-lijn Op de noordzijde is begonnen met de bouw van de laatste 4 turbines; ADO-01 t/m ADO-03 en ADO-08. Er is een start gemaakt met de bouw op de zuidzijde bij ADO-12 t/m ADO-14.

RDT-lijn Op de zuidzijde is de turbine bij RDT-13 gereed en worden de onderste mastdelen geplaatst bij RDT-11 en RDT-12. Op de noordzijde worden diverse turbines gebouwd en bladen aangebracht.

LPT-lijn Op de LPT-lijn zijn de onderste mastdelen geplaatst bij LPT-11 en LPT-12. Op de andere locaties wordt zand aangebracht voor de Vestas-onderdelen en de bouw van de giek.

SCH-lijn Hier is gestart met het opgraven van de lussen en het invoeren van de kabels in de fundaties.

Er vinden reguliere transporten plaats en indien strikt noodzakelijk kunnen er kortdurende wegafsluitingen aan de orde zijn.

https://windparkzeewolde.nl/wp-content/uploads/2021/09/20210916-Topview-462A2437.jpg

Deel item: