BOUWJOURNAAL Verkeersmaatregelen Vogelweg

24 november 2021

Op de Vogelweg zijn recent verkeersmaatregelen getroffen. Door het aanbrengen van een doorgetrokken dubbele gele streep en het plaatsen van bebording ‘Verboden in te halen’ hopen we toekomstige gevaarlijke verkeerssituaties te voorkomen.

Waarom zijn deze maatregelen eigenlijk nodig?

Deze worden ingevoerd om allereerst een veilige werkplek te garanderen voor alle medewerkers van ons windpark. Het gaat om alle locaties waar je een in-/uitrit van een ‘werkplek’ op de Vogelweg hebt, zoals alle parkwegen en ketenpark de Ruit. Daarom was er bij deze wegaansluitingen/ overkruizingen van het begin af aan al bebording aanwezig, om de snelheid van 80 naar 50 km/uur te brengen. Ook wordt op de parkwegen sinds het begin van de uitvoering al een maximum snelheid van 30 km/uur gehanteerd. Dit alles om aanrijdingen te voorkomen met alle mogelijke impact van dien. Voor de medewerkers én de weggebruikers zetten we veiligheid op nummer 1.

We hebben helaas moeten constateren dat het verlagen van de maximale snelheid niet heeft gewerkt. Collega’s en medewerkers, weggebruikers en externe bezoekers van het werkgebied hebben hun zorgen geuit over het onveilige rijgedrag van de verschillende weggebruikers op de Vogelweg. Daarop is contact gelegd met de politie en de provincie. Beide partijen hebben we nodig om de veiligheid op dit deel van de Vogelweg te verbeteren. De provincie als beheerder van de provinciale wegen, zij hebben de middelen in huis om extra beperkingen aan te brengen. En de politie omdat zij kunnen handhaven wanneer weggebruikers de maatregelen alsnog overtreden.

De aanpassingen op de Vogelweg zijn in de tweede helft van november ingevoerd. Hiervoor onze dank, ook aan alle oplettende medewerkers en heel graag met elkaar óp naar beter!

 

https://windparkzeewolde.nl/wp-content/uploads/2021/11/Vogelweg-streep.jpeg

Deel item: