Gebiedsfonds Windpark Zeewolde

18 november 2021

Gedurende de exploitatieperiode van 20 jaren stelt Windpark Zeewolde jaarlijks € 371.595 beschikbaar aan de gemeente Zeewolde zodat heel Zeewolde kan profiteren van het windpark. Ook Pure Energie en Eneco dragen hier aan bij. Het is een financiële bijdrage voor kwaliteitsverbetering van Zeewolde met de thema’s: duurzaamheid, leefbaarheid en landschap.

Het geld wordt door de gemeente uitgegeven in de vorm van een subsidie, in nauwe samenwerking met Windpark Zeewolde BV. Het is de bedoeling dat na juni 2023 bewoners, organisaties en bedrijven projectaanvragen kunnen indienen om voor een bijdrage in aanmerking te komen.

Gezamenlijk stellen Windpark Zeewolde en de gemeente hiervoor een beleidskader op. In dit kader staat o.a. beschreven aan welke voorwaarden aanvragen moeten voldoen om in aanmerking te komen voor deze subsidie. Sinds het voorjaar van 2021 zijn Co’nn Rennen en Wim Veldboom, bestuursleden van Windpark Zeewolde BV, met ambtenaren van de gemeente aan de slag gegaan om gezamenlijk tot dit beleid te komen. De notitie ‘Uitgangspunten gebiedsgebonden bijdrage Windpark Zeewolde’ is door het bestuur van Windpark Zeewolde BV voorgesteld en op donderdag 4 november ook door de gemeenteraad bekrachtigd. Deze vastgestelde notitie is de basis voor het beleidsplan gebiedsgebonden bijdrage dat in 2022 opgesteld wordt.

Inmiddels is besloten dat de gebiedsgebonden bijdrage voortaan “Fonds Windpark Zeewolde” zal heten. Check ook nog dit item https://www.zeewolde-actueel.nl/nieuws/gemeente/242285/windpark-zeewolde-heel-zeewolde-kan-ervan-profiteren waarin dit onderwerp ook is opgenomen.

Deel item: