Vanaf 2021 zal het park ruim 280.000 huishoudens van groene stroom voorzien

Nieuwsbericht

Fonds Windpark Zeewolde 18 november 2021

Gedurende de exploitatieperiode van 20 jaren stelt Windpark Zeewolde jaarlijks € 371.595 beschikbaar aan de gemeente Zeewolde zodat heel Zeewolde kan profiteren van het windpark. Het is een financiële bijdrage voor kwaliteitsverbetering van Zeewolde met de thema’s: duurzaamheid, leefbaarheid en landschap.

Het geld wordt door de gemeente uitgegeven in de vorm van een subsidie, in nauwe samenwerking met Windpark Zeewolde. Het is de bedoeling dat na juni 2023 bewoners, organisaties en bedrijven projectaanvragen kunnen indienen om voor een bijdrage in aanmerking te komen.

Gezamenlijk stellen Windpark Zeewolde en de gemeente hiervoor een beleidskader op. In dit kader staat o.a. beschreven aan welke voorwaarden aanvragen moeten voldoen om in aanmerking te komen voor deze subsidie. Sinds het voorjaar van 2021 zijn de bestuursleden Co’nn Rennen en Wim Veldboom met ambtenaren van de gemeente aan de slag gegaan om gezamenlijk tot dit beleid te komen. De notitie ‘Uitgangspunten gebiedsgebonden bijdrage Windpark Zeewolde’ is door het bestuur van WPZ vastgesteld en op donderdag 4 november ook door de gemeenteraad bekrachtigd. Deze vastgestelde notitie is de basis voor het beleidsplan gebiedsgebonden bijdrage dat in 2022 opgesteld wordt.

Inmiddels is besloten dat de gebiedsgebonden bijdrage Windpark Zeewolde, voortaan “Fonds Windpark Zeewolde” zal heten. Check ook nog dit item https://www.zeewolde-actueel.nl/nieuws/gemeente/242285/windpark-zeewolde-heel-zeewolde-kan-ervan-profiteren- waarin dit onderwerp ook is opgenomen.