Inschrijving obligaties vanaf nu geopend!

8 april 2022

De inschrijving voor de obligaties van Windpark Zeewolde is vanaf vandaag t/m 24 april 2022 geopend. Inschrijven gaat online via www.duurzaaminvesteren.nl. Op www.windparkzeewolde.nl/obligaties staat het prospectus en meer informatie over potentiële risico’s en voorwaarden van de obligaties. Bekijk ook de infographic en de veel gestelde vragen.

In het buitengebied van Zeewolde (tussen de gemeenten Zeewolde en Almere) wordt Windpark Zeewolde gebouwd. Dit windpark is een gebiedsinitiatief van meer dan 200 boeren en bewoners uit het gebied. De initiatiefnemers vinden het belangrijk dat bewoners en bedrijven aangrenzend aan het project ook mee kunnen doen en geven hen daarom de kans om te investeren in het windpark.

Obligatielening
Het prospectus met de potentiële risico’s en voorwaarden van de obligatielening is goedgekeurd door de AFM. Deze goedkeuring vormt geen aanprijzing van een belegging in de obligaties. Een obligatie is een beleggingsproduct waar risico’s aan verbonden zijn, waardoor de waarde van de inleg kan dalen.
Risico’s zijn b.v. lagere opbrengsten vanwege wijziging van regelgeving, lagere inkomsten door tegenvallende windopbrengst en het risico van beperkte verhandelbaarheid. Beleggers wordt aangeraden voor het nemen van een beleggingsbeslissing, het prospectus te lezen om de potentiële risico’s en
voordelen volledig te begrijpen.

Deel item: