Slagschaduw is een bewegende schaduw door het draaien van de rotorbladen

Slagschaduw

Als de zon op de draaiende wieken van een windmolen schijnt, veroorzaakt dit een bewegende schaduw: slagschaduw. Als de slagschaduw op een raam van een huis valt, kan de afwisseling tussen licht en donker als hinderlijk worden ervaren. De kans dat er slagschaduw optreedt is in het voor- en najaar het grootst, omdat dan de zon wat lager aan de hemel staat.

De norm

Voor ‘gevoelige objecten’ zoals woonhuizen, die ramen bevatten, en in de buurt van een windmolen staan, zijn wettelijke normen vastgesteld om de hoeveelheid slagschaduw te beperken. De wet schrijft voor dat de hinderduur door slagschaduw jaarlijks gedurende 17 dagen meer dan 20 minuten mag bedragen, en de hinderduur de overige dagen van het jaar maximaal 20 minuten per dag mag bedragen. U kunt dit nalezen in de Activiteitenregeling milieubeheer (Activiteitenbesluit). Op windmolens moet een zogenaamde stilstandvoorziening aangebracht worden; mocht de kans bestaan dat de slagschaduwnorm overschreden wordt, dan wordt de turbine automatisch stilgezet.

Stilstandvoorziening

Stilstand is vooraf te regelen met behulp van apparatuur op de turbine. Die meet de lichtval en stand van de rotor; als de molen meer slagschaduw gaat veroorzaken dan toegestaan, schakelt hij uit. Omdat de stilstand vooraf in te regelen is, kan ervoor gekozen worden de voorziening in overeenstemming met omwonenden in te regelen.

Hoe groot is de kans op slagschaduw?

Niet alle woningen in de omgeving van een (of meerdere) windmolen(s) hoeven te maken te krijgen met slagschaduw. Aan de hand van rekenmethodes is vooraf vast te stellen op welke dagen en op welk moment van de dag er slagschaduw kán optreden. Maar of de slagschaduw dan ook daadwerkelijk optreedt, hangt af van de volgende punten:

  • of die dagen onbewolkt zijn;
  • of er op die dagen genoeg wind is om de molens te laten draaien;
  • uit welke hoek de wind komt, dit bepaalt namelijk de stand van de turbinerotor ten opzichte van de zon en de gevel;
  • waar de woning zich bevindt ten opzichte van de windmolen.

Waar u echter zeker vanuit kunt gaan, is dat er nooit langer slagschaduw op uw huis zal zijn dan wettelijk is toegestaan.