Verlichting is er voornamelijk voor de luchtvaart

Verlichting

Windmolens met een tiphoogte hoger dan 150 meter zijn vanwege de luchtverkeersveiligheid uitgerust met zogenaamde obstakelverlichting. Dat betekent dat er op elke turbine overdag witte en ‘s avonds rode (knipperende) lampen branden. De verlichting is verplicht, en aan alle windparken worden dezelfde verlichtingseisen gesteld, ondanks een diversiteit aan situaties.

Op zoek naar alternatieven

In opdracht van het Rijk, provincie Flevoland, gemeente Zeewolde en parkeigenaar Nuon is in 2015 onderzoek verricht naar de verlichting van windpark Prinses Alexia in Flevoland. In samenwerking met omwonenden en het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium werd de verlichting op drie manieren aangepast. Omwonenden gaven aan hoe ze de veranderingen vanaf de grond ervoeren; daarnaast is het effect op de luchtverkeersveiligheid getest. Het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium voerde daarvoor een aeronautische studie uit en beoordeelde de varianten met testvluchten.

Nieuw besluit

De windsector dringt al jaren aan op een versoepeling van de verlichtingseisen, omdat duidelijk is dat omwonenden niet vrolijk worden van knipperende verlichting. In november 2016 heeft het Ministerie van Infrastructuur & Milieu een besluit genomen over de verlichtingseisen. De overheden en de windsector hebben afspraken gemaakt om hinder door signaallichten
zoveel mogelijk te voorkomen en toch te voldoen aan internationale voorschriften. Voor wind op land staan ze beschreven in het document ‘Aanduiding van windturbines en windparken op het Nederlandse vasteland’.

Verbeteringen

Als de wijzigingen zijn opgenomen in de Omgevingswet is vastbrandende verlichting in plaats van knipperlichten toegestaan. Voorwaarde is wel dat alle windturbines worden verlicht. En bij goede zichtbaarheid mogen de lichten worden gedimd. Ook geldt een afwijkingsartikel: er mag worden afgeweken van de regels als een aeronautische studie aantoont dat daarmee de veiligheid niet wordt aangetast.

Verlichting in Windpark Zeewolde

De initiatiefnemer van Windpark Zeewolde heeft nauw overleg met de verantwoordelijke ministeries. In overleg zal bepaald worden hoe er op het gebied van verlichting een veilige en voor de omwonenden zo prettig mogelijke situatie gecreëerd kan worden.