Windpark Zeewolde geeft obligaties uit

28 maart 2022

Windpark Zeewolde is een gebiedsinitiatief van de boeren en bewoners uit het projectgebied. Alle 83 turbines van Windpark Zeewolde zijn inmiddels gebouwd. De initiatiefnemers vinden het belangrijk dat gebieden aangrenzend aan het project ook mee kunnen doen. Windpark Zeewolde BV geeft bewoners en bedrijven uit de aangrenzende gebieden daarom de kans om te investeren in het windpark. Hierbij krijgen bepaalde groepen voorrang. Het doel is om in totaal voor maximaal 13,5 miljoen euro aan obligaties uit te geven. De inschrijving start op 8 april 2022 en sluit op 24 april 2022. Op woensdag 6 april is er een online informatieavond.

Financiering bouw windmolens
De ruim 200 boeren, bewoners en turbine-eigenaren die samen Windpark Zeewolde vormen, hebben tot nog toe de ontwikkelkosten van de windturbines samen gefinancierd. Daarnaast zijn er bankenleningen verstrekt voor de financiering van de bouw. Bewoners en bedrijven in de gebieden aangrenzend aan het project kunnen door middel van obligatieleningen ook meedoen met Windpark Zeewolde.

Wie kan meedoen?
Bewoners en bedrijven kunnen inschrijven voor obligaties. Windpark Zeewolde vindt het belangrijk dat voornamelijk bewoners en bedrijven uit de gemeentes Zeewolde en Almere kunnen meedoen. De obligaties worden daarom met voorrang toegekend aan inschrijvers uit Oosterwold, Trekkersveld en Almere Buiten, participanten van De Nieuwe Molenaars of inwoners van de gemeentes Zeewolde en Almere. Daarna zijn overig Flevoland en vastgestelde postcodegebieden buiten Flevoland aan de beurt.

Prospectus
Een obligatie is een beleggingsproduct waar risico’s aan verbonden zijn, waardoor de waarde van de inleg kan dalen. Risico’s zijn b.v. lagere opbrengsten vanwege wijziging van regelgeving, lagere inkomsten door tegenvallende windopbrengst en het risico van beperkte verhandelbaarheid. Beleggers wordt aangeraden voor het nemen van deze beleggingsbeslissing het prospectus te lezen, om de potentiële risico’s en voordelen volledig te begrijpen. Het prospectus met de potentiële risico’s en voorwaarden van de obligatielening is goedgekeurd door de AFM. Deze goedkeuring vormt geen aanprijzing van een belegging in de obligaties.

Informatie, inschrijving en toekenning obligaties
Op 6 april organiseert Windpark Zeewolde een online informatieavond. Binnenkort vindt u hier een link naar deze uitzending. De inschrijving voor de obligaties opent op 8 april en loopt tot en met 24 april 2022. Inschrijven gaat online via www.duurzaaminvesteren.nl. Op de pagina obligaties staat het prospectus met meer informatie over potentiële risico’s en voorwaarden van de obligaties. Hier vindt u ook de infographic waarin alle informatie nog eens op een rijtje staat.

Deel item: