---

Milieueffectrapport, Ontwerp Inpassingsplan en ontwerpvergunningen officieel ter inzage

Van vrijdag 10 maart tot en met donderdag 20 april 2017 liggen er verschillende stukken van Windpark Zeewolde ter inzage. Het gaat om het milieueffectrapport, ontwerp inpassingsplan en de ontwerpvergunningen. Op de website van Bureau Energieprojecten en op deze pagina van Windpark Zeewolde vindt u uitgebreidere informatie. U kunt de stukken ook direct bekijken via deze pagina van Bureau Energieprojecten. 

Wat houdt een terinzagelegging precies in? 

Een terinzagelegging betekent dat iedereen een officiële reactie (zienswijze) kan geven op de bovengenoemde stukken. Die reacties worden vervolgens gebundeld en meegenomen bij het opstellen van de definitieve versies. U kunt uw zienswijze rechtstreeks indienen via de website van Bureau Energieprojecten of tijdens een van de inloopbijeenkomsten die op 21 en 23 maart georganiseerd worden. 

---

Inloopbijeenkomsten

Eind maart vinden er twee inloopbijeenkomsten plaats om u te informeren over bovenstaande onderwerpen. Betrokkenen van het Rijk, de provincie Flevoland en de gemeenten Zeewolde en Almere zullen ook op deze avonden aanwezig zijn. Wilt u meer weten over de stand van zaken rondom het windpark, kom dan vooral langs en laat u informeren! De burgerwindcoöperatie van Windpark Zeewolde, De Nieuwe Molenaars, zal ook aanwezig zijn voor iedereen die meer wil weten over participatie of wie zich in wil schrijven als lid. 

Er zijn twee inloopbijeenkomsten; één in Almere en één in Zeewolde. U kunt tussen 19:00 en 21:00 uur elk moment binnenlopen. Er is geen plenair programma.

Almere: dinsdag 21 maart 2017, 19.00 tot 21.00 uur.
Van der Valk Hotel, Veluwezoom 45, Almere.

Zeewolde: donderdag 23 maart 2017, 19.00 tot 21.00 uur.
Open Haven, Kerkplein 8, Zeewolde

Kijk voor meer informatie op deze pagina.