Windpark Zeewolde weer een stap verder

Dit voorjaar lagen de vergunningen, het ontwerp-inpassingsplan en het milieueffectrapport van Windpark Zeewolde ter inzage. Iedereen die wilde, kon hier een zienswijze op indienen. Inmiddels zijn we weer een stap verder in het proces: deze zomer beslist het Rijk (de minister van Economische Zaken en de minister van Infrastructuur en Milieu) over het Rijksinpassingsplan. Vervolgens beslist gemeente Zeewolde over de ingediende vergunningen van het windpark. We verwachten dat de gemeente begin september de vergunningen verleent.

Vervolgstappen

Als de handtekeningen gezet en de vergunningen verleend zijn, worden alle stukken gepubliceerd. Dat gebeurt via de website van Windpark Zeewolde en de website van RVO. Ook komt er dan een zogenaamde ‘nota van antwoord’, waarin antwoord wordt gegeven op alle ingediende zienswijzen. Zodra de stukken en de nota er zijn, ontvangt u daarover natuurlijk bericht via deze nieuwsbrief.

Beroepsperiode

Na publicatie van alle stukken is het nog mogelijk om in hoger beroep te gaan bij de Raad van State. Alleen degenen die tijdens de terinzageperiode van maart t/m april een zienswijze hebben ingediend, kunnen dan gedurende 6 weken nog beroep aantekenen. De Raad van State neemt na de beroepsperiode de eventuele beroepen gedurende ruim 6 maanden in behandeling. Daarna besluit ze of de vergunningen van het windpark onherroepelijk verklaard kunnen worden.

---

De Nieuwe Molenaars zoeken leden!

De burgerwindcoöperatie van Windpark Zeewolde is goed op stoom gekomen. Er wordt gewerkt aan een promotiecampagne, de eerste Algemene Ledenvergadering is geweest, en er wordt hard gewerkt aan het inrichten van de financieringsstructuur. Natuurlijk is het nog steeds mogelijk om lid te worden! Kijk eens op denieuwemolenaars.nl voor meer informatie, volg ze op de Facebookpagina of schrijf je via deze link direct in als lid!

---

Windpark Zeewolde in het nieuws

Twee weken geleden was Windpark Zeewolde in het nieuws bij Omroep Flevoland, omdat de Provinciale Staten besloten over de mogelijke onteigening van windturbines. Onteigening is geen wenselijke maatregel, maar wel noodzakelijk als uiterste redmiddel om ervoor te zorgen dat er straks ook echt 91 windturbines in het nieuwe park zullen staan, en niet 91 grote en nog een paar losse kleine windturbines. Alle turbine-eigenaren die met Windpark Zeewolde meedoen, hebben al een overeenkomst getekend waarin staat dat hun huidige turbine uiterlijk in 2026 afgebroken (gesaneerd) zal worden. Turbine-eigenaren die niet meedoen met het nieuwe windpark kunnen een aparte overeenkomst sluiten, waarin zij ook toezeggen dat ze hun turbine uiterlijk in 2026 af zullen breken. De inkomsten die ze hierdoor mislopen, worden door Windpark Zeewolde gecompenseerd. Voor de turbine-eigenaren die niet met het windpark mee willen doen, en die ook bovenstaande overeenkomst niet tekenen, wordt door de provincie Flevoland in het uiterste geval het instrument van onteigening toe gepast. Dat is waar de Provinciale Staten op 21 juni mee hebben ingestemd.

---

Fijne zomer!

We wensen u een prettige vakantie, waarin we hopen op mooi weer... en natuurlijk een beetje wind! Mocht u vragen of opmerkingen hebben, laat het ons dan weten via info@windparkzeewolde.nl.