---

Definitieve go voor Windpark Zeewolde

Alle vergunningen onherroepelijk na uitspraak Raad van State

Vandaag werden na positieve uitspraak van de Raad van State het Rijksinpassingsplan, de omgevingsvergunning, de vergunning op de wet natuurbescherming en de watervergunning van Windpark Zeewolde BV onherroepelijk. Met alle behaalde vergunningen kunnen nu 91 turbines gerealiseerd worden, die vanaf eind 2021 groene stroom voor 280.000 huishoudens gaan opwekken.

Breed gedragen initiatief

Deze uitspraak is een opsteker voor alle bewoners, grondeigenaren en turbine-eigenaren in het buitengebied van Zeewolde. Zij hebben de afgelopen jaren collectief het initiatief genomen en geïnvesteerd in dit windproject.

Alle bezwaren ongegrond

De belangrijkste bezwaren tegen de ontwikkeling van het windpark kwamen van woningbouwontwikkelaars en enkele nog niet deelnemende eigenaren van bestaande turbines. De Raad van State oordeelde dat hun belangen niet opwegen tegen het grotere belang van het opwekken van meer groene energie en de verbetering van het landschap, dat door Windpark Zeewolde gerealiseerd zal worden. Ook heeft de Raad van State gezegd dat er geen sprake is van zogeheten schaarse rechten. Zie voor uitgebreidere informatie over de uitspraak het persbericht van de Raad van State.

Vervolgstappen

Met de vergunningen op zak gaat Windpark Zeewolde volle kracht vooruit met de ontwikkeling van het windpark. Komende maanden worden de contracten met de turbineleverancier, de stroomcontractpartij en andere aannemers gesloten. Ook wordt het onderstation dit jaar gebouwd. Eind 2019 verwacht Windpark Zeewolde BV de bankfinanciering rond te hebben, waarna gestart wordt met de bouw. Eind 2021 zal het volledige park draaien. 2026 zijn alle huidige turbines gesaneerd en is het nieuwe windpark voltooid. 

---

Ook ontheffing wet natuurbescherming onherroepelijk

Op 7 december werd ook de ontheffing op de wet natuurbescherming van Windpark Zeewolde onherroepelijk. Met de komst van de nieuwe windmolens verbetert op termijn de situatie voor de vogels en vleermuizen ten opzichte van de huidige situatie. Dat komt doordat het aantal windmolens op termijn afneemt van 221 naar 91. Ondanks die verbetering kunnen vogels en vleermuizen ook in de nieuwe situatie tegen een windmolen aanvliegen. Daarvoor heeft Windpark Zeewolde nu een ontheffing gekregen. Lees meer.

---

Windpark Zeewolde zoekt lokale ondernemers

Windpark Zeewolde BV is bezig met de aanbesteding van de bouw van het Windpark. Op dit moment vinden de gesprekken plaats met alle mogelijke hoofdaannemers. Voor Windpark Zeewolde is ontwikkeling voor, maar vooral ook door het gebied erg belangrijk. Om die reden willen we nu vast gegevens van lokale ondernemers verzamelen, die ge├»nteresseerd zijn in lokale samenwerking. Deze gegevens zetten wij dan door aan de te selecteren hoofdaannemers. Interesse? Lees meer op onze pagina voor lokale bedrijven en meld u aan! 

---

Fijne feestdagen

Wij wensen u fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!